Ochrona stosunku pracy – nakaz dalszego zatrudniania pracownika przed prawomocnym wyrokiem

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Ustawodawca postanowił rozłożyć nad zwalnianymi pracownikami nowy parasol ochronny. Jego istota polega m.in. na tym, że uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd pracy na wniosek pracownika ma obowiązek (a nie tylko możliwość) nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Taką modyfikację przewiduje ustawa z 28 lipca 2023 r.…

czytaj więcej ➤