Regulamin pracy zdalnej – wzór 2023

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna powinna być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Wskazują one m.in. zasady zdalnego pracowania, dokumenty, na podstawie których praca na odległość powinna być świadczona oraz to, co w takich dokumentach musi się znaleźć. Jednym ze wspomnianych dokumentów jest regulamin pracy zdalnej.

czytaj więcej ➤