Przegląd interpretacji ZUS – czerwiec 2018 (2)

ZUS

Druga część przeglądu interpretacji ZUS z czerwca 2018 r. niesie odpowiedź na poniższe pytania: jakie są reguły ozusowania zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą? czy podlegają ubezpieczeniom zusowskim zleceniobiorcy posiadający status ucznia polskiej szkoły ponadpodstawowej lub studenta polskiej uczelni, którzy nie ukończyli 26 lat? jak w kontekście składek ZUS traktować dokonywany na rzecz członków Rady Nadzorczej zwrot kosztów dojazdu na…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – czerwiec 2018 (1)

ZUS

Pierwsza część przeglądu interpretacji ZUS z czerwca 2018 r. zgłębia m.in. następujące zagadnienia: czy można zwolnić z oskładkowania finansowane w ramach umowy zlecenia szkolenia oraz studia podyplomowe? co z ozusowaniem wartości podnajmowanego dla pracowników lokalu mieszkalnego? czy zleceniobiorca – student zagranicznej uczelni lub uczeń zagranicznej szkoły podlega oskładkowaniu? czy istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym przez uczniów techników, którym wypłacane są…

czytaj więcej ➤

Przyjmowanie do prac sezonowych uczniów i studentów

Trwa sezon letni będący okresem przyjmowania do prac sezonowych m.in. uczniów i studentów. Latem pracodawcy (zwłaszcza działający w takich branżach jak budowlana, turystyczna, gastronomiczna czy rolnictwo) chętnie zatrudniają osoby młode, uczące się, które podczas wakacji pragną zarobić. Pracownicy sezonowi, w tym pracownicy młodociani, to grupa ciesząca się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony zakładów pracy w okresie czerwca, lipca i sierpnia.…

czytaj więcej ➤

Zatrudnianie studentów

Zatrudnianie studentów to bardzo rozpowszechniona wśród pracodawców forma pozyskiwania rąk do pracy. Jej popularność wynika głównie ze stosunkowo niskich kosztów zatrudnienia, możliwości poczynienia znacznych oszczędności w obszarze składek ZUS (np. w przypadku umów zlecenia) czy też pozyskiwania środków z urzędów pracy (np. w postaci refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne).

czytaj więcej ➤

Student na zleceniu nie jest objęty ZUS nawet gdy uczy się za granicą

ZUS SerwisKadrowego.pl

Zleceniobiorca będący studentem w wieku do 26 lat nie podlega ubezpieczeniom w ZUS bez względu na to: jakie posiada obywatelstwo oraz w jakim kraju uczęszcza na studia. A zatem składek zusowskich nie należy opłacać przykładowo od wynagrodzenia wypłacanego w ramach wykonywanej w Polsce umowy zlecenia obywatelowi Ukrainy będącego uczniem lub studentem ukraińskiej szkoły / uczelni. Interpretacja ZUS

czytaj więcej ➤