Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – czerwiec 2018 (1)

Pierwsza część przeglądu interpretacji podatkowych z czerwca 2018 r. rozstrzyga m.in. takie kwestie jak: czy z wyłączenia z podstawy podatku korzystają należności za podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania? czy naliczać podatek od zapewnianych pracownikom posiłków w formie otwartego bufetu dostępnego dla wszystkich zatrudnionych? czy i jak opodatkować nagrody w konkursach organizowanych dla pracowników? jakie skutki w zakresie PIT…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – czerwiec 2018 (1)

ZUS

Pierwsza część przeglądu interpretacji ZUS z czerwca 2018 r. zgłębia m.in. następujące zagadnienia: czy można zwolnić z oskładkowania finansowane w ramach umowy zlecenia szkolenia oraz studia podyplomowe? co z ozusowaniem wartości podnajmowanego dla pracowników lokalu mieszkalnego? czy zleceniobiorca – student zagranicznej uczelni lub uczeń zagranicznej szkoły podlega oskładkowaniu? czy istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym przez uczniów techników, którym wypłacane są…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – kwiecień – maj 2018 (2)

ZUS

Druga część przeglądu interpretacji ZUS z kwietnia i maja 2018 r. odpowiada m.in. na następujące pytania: czy przyznawane pracownikom świadczenia dodatkowe w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych winny być oskładkowane? czy nalicza się składki od wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w postaci prawa do korzystania z auta służbowego do celów prywatnych? czy istnieje obowiązek…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – grudzień 2017

Przegląd interpretacji podatkowych z grudnia 2017 r. przynosi odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: czy sfinansowanie pracownikowi kosztów studiów rodzi po jego stronie przychód, który może być wyłączony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT? czy można uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek w przypadku byłego pracownika? czy i jak wykazywać korektę składki na ubezpieczenie zdrowotne…

czytaj więcej ➤

Studia i szkolenia na koszt zakładu dla zleceniobiorców a podatek

Dofinansowania przyznawane przez pracodawcę w ramach programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podjęcie studiów II stopnia, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych oraz kursu nauki języka angielskiego: w przypadku pracowników są wolne od zaliczek podatkowych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku współpracowników czyli np. zleceniobiorców i osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło podlegają w…

czytaj więcej ➤