Opieka nad dzieckiem w przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwóch firmach

W jakim wymiarze przysługuje opieka nad dzieckiem w przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwóch firmach? – pyta jeden z czytelników.

Jak stanowi art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (wyliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadł płatny okres niewykonywania pracy). Omawiane uprawnienie przysługuje w ramach każdego stosunku pracy (w wymiarze nie wyższym niż 2 dni lub 16 godzin) – dotyczy to także przypadków, w których pracownik jest zatrudniony jednocześnie np. u dwóch pracodawców.

Co ważne:

  • o sposobie wykorzystania w danym roku przedmiotowego zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie wolnego na opiekę złożonym w danym roku kalendarzowym (czyli to pracownik decyduje czy wolne wykorzysta w wymiarze godzinowym czy dziennym),
  • zwolnienie na opiekę przysługuje w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym bez względu na liczbę dzieci wychowywanych przez pracownika,
  • w sytuacji, gdy oboje rodzice dziecka są zatrudnieni, z wolnego od pracy może korzystać jedno z nich, co nie wyklucza możliwości podzielenia się „wolnym” przez rodziców (np. każdy z rodziców może wykorzystać po jednym dniu zwolnienia od pracy),
  • prawo do opieki nad dzieckiem nie przechodzi na kolejny rok.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł