Kwota zmniejszająca zaliczkę podatkową gdy pracownik rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem lub dzieckiem

Czy kwota zmniejszająca zaliczkę podatkową powinna być stosowana, gdy pracownik złożył pracodawcy oświadczenie, w którym informuje, iż za dany rok rozlicza się z żoną lub dzieckiem, a jego przychody przekroczyły górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wynoszącą 85528 zł?

Odpowiedź na to pytanie brzmi tak – potwierdza to informacja jaką uzyskaliśmy z Krajowej Informacji Skarbowej oraz stanowisko wyrażone w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.256.2017.1.RR).

Jeżeli podatnik (pracownik) złożył płatnikowi (pracodawcy) druk PIT-2 a później przedłoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, płatnik powinien pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy wyliczane od świadczeń przysługujących zatrudnionej osobie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek nawet w sytuacji, gdy dochody podatnika przekroczą pułap 85528 zł.

W sytuacji, gdy podatnik nie złożył formularza PIT-2, ale przedłożył w zakładzie pracy oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a małżonek lub dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki podatkowe za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Jeżeli jednak podatnik złożył płatnikowi PIT-2 i dostarczył oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie ze współmałżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, podczas, gdy małżonek lub dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane o jedną kwotę zmniejszającą podatek.

W przywołanej wyżej interpretacji Dyrektora KIS z 24 października 2017 r., organ podatkowy zgodził się, że:

– z brzmienia przepisów art. 27 ust. 1b oraz art. 32 ustawy o PIT wynika, że jeżeli pracownik, którego dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł złoży oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, zaliczka na podatek obliczania dla takiego pracownika będzie wynosiła 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i będzie mogła zostać zmniejszona albo o:

  1. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT) albo o
  2. dwukrotność 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

– jeżeli pracownik, którego dochody przekroczyły kwotę 85 528 zł i który złoży stosowne oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko, od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia zaliczka na podatek obliczana dla takiego pracownika będzie wynosiła 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i:

  1. nie będzie mogła być zmniejszona o kwotę zmniejszającą podatek (w przypadku gdy pracownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT) albo
  2. będzie mogła zostać zmniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *