Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

Informator Kadrowo-Płacowy 2020

Pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej należy się odprawa pieniężna na mocy art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy odprawę taką pracodawca ma obowiązek wypłacać również tej osobie, która już wcześniej uzyskała takie świadczenie z uwagi na odbywanie zasadniczej służby wojskowej?

W naszej opinii tak, gdyż służba terytorialna to inny rodzaj służby niż zasadnicza. Przy czym podwładnemu należy się odprawa tylko przy pierwszorazowym pełnieniu terytorialnej służby wojskowej.

W myśl przywołanego wyżej przepisu:

  • pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
  • odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Pełnienie służby w wojskach terytorialnych naszym zdaniem uprawnia do odprawy – nawet wtedy, gdy taka należność trafiła już wcześniej do pracownika przy okazji powołania do służby zasadniczej lub okresowej służby wojskowej.

Jak wyliczać odprawę dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej?

W praktyce przyjmuje się, że odprawa przysługująca w wysokości dwutygodniowej pensji powinna wynosić połowę miesięcznej płacy pracownika.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2020 rok z tematyki: :

Kompendium Kadr i Płac - ponad 140 najważniejszych wyroków Sądu Najwyższego i NSA, interpretacji ZUS, PIT oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydanych na przestrzeni ostatniego okresu.

Budując bazę obliczeniową przedmiotowej odprawy należy uwzględniać:

  • składniki pensji określone w stałej stawce miesięcznej – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy,
  • składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w przeciętnej kwocie wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy,
  • składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc – w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

W kontekście kalkulowania należności stanowiących równowartość dwutygodniowego, miesięcznego, dwumiesięcznego czy trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonych tak jak ekwiwalent urlopowy, istotna jest uchwała Sądu Najwyższego z 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806. Przy wyznaczaniu wysokości wspomnianych świadczeń, nie ma potrzeby dzielenia sumy miesięcznych pensji przez współczynnik ekwiwalentowy. Wystarczy ustalić przeciętną płacę za miesiąc (lub jej połowy w przypadku należności w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia).

Bez ZUS lecz z PIT

Rzeczona odprawa:

  • podlega opodatkowaniu,
  • nie wchodzi do podstawy składek zusowskich, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Komentarz do “Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *