Składki ZUS przedsiębiorców 2018

ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców w 2018 r. – ujęcie tabelaryczne, uwzględniające, fakt iż:

  • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 4.443 zł,
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2017 r. to 4.739,91 zł.

Składki ZUS przedsiębiorców w podstawowej wysokości

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2018 r.
 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.665,80 zł emerytalne: 520,36 zł 520,36 zł
rentowe: 213,26 zł 213,26 zł
chorobowe: 65,31 zł
wypadkowe (1,80% podstawy): 47,98 zł 47,98 zł
Razem: 846,91 zł 781,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2018 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.554,93 zł
Składka zdrowotna (9%) 319,94
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 275,51 zł
Fundusz Pracy – okres: styczeń – grudzień 2018 r.
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.665,80 zł Fundusz Pracy: 65,31 zł

 

ZUS preferencyjny

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2018 r.
 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 630 zł emerytalne: 122,98 zł 122,98 zł
rentowe: 50,40 zł 50,40 zł
chorobowe: 15,44 zł
wypadkowe (1,80% podstawy): 11,34 zł 11,34 zł
Razem: 200,16 zł 184,72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2018 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.554,93 zł
Składka zdrowotna (9%) 319,94
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 275,51 zł
  • Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł