Terminarz działu kadr i płac – maj 2018

W maju 2018 r. osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu kadr i płac muszą pamiętać przede wszystkim, iż 31.05 mija czas na przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%. Nadmieńmy, że w 2018 r. ostatni dzień maja przypada w święto Bożego Ciała i zdaniem części ekspertów w takim przypadku należy zastosować art. 115 K.c., w myśl którego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Oznaczałoby to, że 2018 r. pracodawcy na przelanie pierwszej raty odpisów mają czas do 1 czerwca 2018 r.

Niestety zdania w tej kwestii są podzielone i nie wszyscy zgadzają się z możliwością przesunięcia terminu realizacji przelewu z pierwszą transzą środków socjalnych. Naszym zdaniem bezpieczniej jest zasilić konto zfśs jeszcze w maju.

Terminarz działu kadr i płac – Maj 2018

1 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
3 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 maja Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 maja Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za kwiecień 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
13 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 maja Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
21 maja Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w kwietniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w kwietniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
31 maja Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2017 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Komentarz do “Terminarz działu kadr i płac – maj 2018

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *