Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z 17 lipca 2018 r.), w myśl którego od początku 2020 r. ulec ma zmianie sposób naliczania zaliczek podatkowych należnych od świadczeń stawianych do dyspozycji pracowników.

Modyfikacja w tym zakresie polega na tym, że zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki wynoszącej 32% obliczać będzie się już za miesiąc, w którym dochód zatrudnionego uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wynoszącą obecnie 85.528 zł.

W aktualnym stanie prawnym, pracodawcy mają w obowiązku kalkulować pobieraną od pracownika zaliczkę podatkową na poziomie 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu dopiero za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód zatrudnionego (a więc przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu) osiągnięty od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł. Oznacza to, że za miesiąc, w którym nastąpiło faktyczne przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej, bez względu na wysokość dochodu, zaliczka pobierana jest przy zastosowaniu stawki 18%.

Przywołany projekt z 16 lipca br. wprowadza istotną zmianę we wspomnianej regule. Otóż, od 2020 r., za miesiąc, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, płatnik będzie pobierał zaliczkę:

 • wg stawki 18% wyłącznie od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty 85.528 zł,
 • wg stawki 32% od uzyskanej w tym miesiącu nadwyżki ponad ww. kwotę.

Powyższe sprawi, że w ciągu roku zaliczki podatkowe należne od osób, których dochody przekraczają próg podatkowy będą wyższe. Proponowane rozwiązanie pozwoli uniknąć dopłat podatku w rozliczeniach rocznych wspomnianych osób.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację z tematyki: :

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

A jak to będzie wyglądało w praktyce?

Prześledźmy to na przykładzie pracownika (uprawnionego do podstawowych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 111,25 zł, bez prawa do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek), którego stałe miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 12000 zł. Załóżmy, że w kwietniu 2020 r. otrzyma on premię roczną w wysokości 70000 zł brutto. W tych okolicznościach jego dochód (czyli przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne) wynosi:

 • za 01/2020: 10.243,55 zł,
 • za 02/2020: 10.243,55 zł,
 • za 03/2020: 10.243,55 zł,
 • za 04/2020: 70.646,55 zł.

Jak wynika z powyższego, dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczył pierwszy próg podatkowy w kwietniu (101.377,20 zł) i dlatego w tym też miesiącu (zgodnie z projektowanymi zmianami) należności zatrudnionego należy opodatkować stosując dwie stawki podatku: 18% i 32% w następujący sposób:

 • dochód pracownika uzyskany w kwietniu do limitu 85.528 zł: 54.797,35 zł (85.528 zł – 10.243,55 zł tytułem dochodu za 01/2020– 10.243,55 zł tytułem dochodu za 02/2020 – 10.243,55 zł tytułem dochodu za 03/2020);
 • zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w kwietniu (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 54.797 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) x 18% = 9.863,46 zł;
 • dochód pracownika uzyskany w kwietniu ponad limit 85.528 zł: 101.377,20 zł – 85.528 zł = 15.849,20 zł czyli po zaokrągleniu do pełnych zł: 15.849 zł;
 • zaliczka od ww. część dochodu prawnika uzyskanego w kwietniu (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 15.849 zł x 32% = 5.071,68 zł;
 • łączna zaliczka podatkowa za kwiecień (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 9.863,46 zł + 5.071,68 zł = 14.935,14 zł.

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Ilość komentarzy 2 do “Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r.

 1. O jakim projekcie ustawy mowa jest w artykule? W tym roku były już dwa projekty zmian ustawy o pdof i nie znalazłem opisywanych zmian. Proszę o wiecej konkretów.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *