Karty do automatów vendingowych a składki ZUS

Karty do automatów vendingowych nie korzystają z wyłączenia składkowego nawet jeśli są one przyznawane zatrudnionym osobom na podstawie zapisów regulaminowych za pewną odpłatnością. Tak stwierdza interpretacja zusowska z 12 października 2018 r., sygn. WPI/200000/43/1052/2018.

W ocenie ZUS wspomniane karty są rodzajem karty płatniczej zasilanej do określonej wartości (mają charakter kart przedpłacowych doładowywanych przez zakład pracy). Zatem nie można ich utożsamiać z bonem czy talonem uprawniającym do wymiany na usługę czy towar tj. formę niepieniężnego zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usług, przysparzającą pracownikowi korzyść materialną. Przedmiotowe karty należy uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na to, że stanowią ona instrument dostępu do określonych wartości pieniężnych (limitu karty określonego np. przez pracodawcę). Jak się wydaje rolą tych kart jest zapewnienie pracownikom środków pieniężnych, bez konieczności wydawania znaków pieniężnych np. banknotów. Transakcje dokonywane przy jej użyciu są autoryzowane do wysokości kwoty, którą konkretna karta została zasilona.

Uwzględniając powyższe, brak jest podstaw do wyłączenia kart do automatów vendingowych z podstawy wymiaru składek zusowskich, ponieważ zdaniem organu rentowego jest to świadczenie pieniężne.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *