Odpisy na zfśs 2019

W 2019 r., zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, podstawa ustalania odpisów na zfśs ma być naliczana w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r. A zatem podstawa ta wyniesie 3.278,14 zł.

Wysokość odpisów na zfśs w 2019 r.

Przewidziane na 2019 r. odpisy na zfśs dla:
pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach pracy
pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze
pracownika młodocianego
1.229,30 zł 1.639,07 zł w pierwszym
roku nauki
163,91 zł
w drugim roku
nauki
196,69 zł
w trzecim
roku nauki
229,47 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł