Limit składek ZUS utrzymany – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

PILNE ZUS

Limit ZUS ograniczający podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, nadal będzie funkcjonował. Przesądza o tym wyrok TK z 14 listopada 2018 r. (sygn. akt Kp 1/18) kwestionujący sposób uchwalenia ustawę z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP odprowadzane będą w dalszym ciągu tylko do określonego, górnego limitu. Oczywiście nie ma na ten moment pewności, czy ustawodawca nie podejmie w najbliższym czasie kolejnej próby zmiany przepisów w tym zakresie.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok przewiduje, że wysokość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przyszłym roku w gospodarce narodowej wyniesie 4765 zł. Oznacza to, że roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. osiągnie poziom 142.950 zł (30 x 4765 zł) – rzecz jasna przy założeniu, że nie zostaną wprowadzone nowe przepisy znoszące w przyszłym roku przedmiotowy limit zusowski.

Likwidacja limitu składek ZUS mogła okazać się silnym ciosem dla pracodawców i zatrudnionych osób (szczególnie tych z wysokimi zarobkami).

Przypomnijmy, że przywołaną ustawę z 15 grudnia 2017 r., mającą znieść limit zusowski, z uwagi na kontrowersje jej towarzyszące skierował do Trybunału Konstytucyjnego Prezydent Polski.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł