Istotne zmiany w programie Płatnik

ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357), które skracają czas przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnianych od stycznia 2019 r. oraz umożliwią skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla osób, które po raz pierwszy zatrudnione zostały w okresie 1999-2018. Nowe przepisy wprowadzają także szerszy zakres danych przekazywanych do nas co miesiąc przez płatników składek.

Ponadto od początku 2019 r. funkcjonuje preferencja składkowa, która zezwala przedsiębiorcom na ustalalnie podstawy wymiaru składek ZUS w oparciu o poziom przychodów z ubiegłego roku (szerzej pisaliśmy o niej w artykule:  Składki ZUS od działalności gospodarczej 2019.

Z uwagi na wspomniane nowości, od 1 stycznia 2019 r. ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik (10.02.002) oraz aplikacji ePłatnik (dostępna na PUE ZUS).

W okresie od 1 do 25 stycznia 2019 r., będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu Płatnik – obecna 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Jest to okres przejściowy, w którym jest czas na pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu. Od 26 stycznia 2019 r. będzie obowiązywała wyłącznie nowa wersja programu Płatnik (10.02.002).

Rozliczenie składek w okresie przejściowym

Rozliczenie składek za grudzień 2018 r. (w styczniu 2019 r.) należy przygotować jeszcze z wykorzystaniem wersji 10.01.001 programu Płatnik.

Nową wersję programu Płatnik (10.02.002) trzeba pobrać jeśli w pierwszej połowie stycznia 2019 r. zaistniej obowiązek wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń. Od 1 stycznia 2019 r. zmienia się dokument ZUS ZWUA. Przy wyrejestrowywaniu pracowników konieczne będzie uzupełnienie kodu przyczyny wyrejestrowania oraz podstawy prawnej. Pracownika należy wyrejestrować w ciągu 7 dni od ustania tytułu do ubezpieczeń.

Po pobraniu nowej wersji programu Płatnik, rozliczenie składek za grudzień 2018 r. trzeba przygotować z wykorzystaniem nowego formularza ZUS DRA. Przy przekazywaniu danych za ubezpieczonych w rozliczeniu za grudzień 2018 r. nie należy jeszcze używać dokumentu ZUS RPA.

Rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym 2019 r.) należy już przygotować w nowej wersji programu Płatnik. Jeśli pracownik w styczniu 2019 r. osiągnie przychody za lata ubiegłe (np. otrzyma nagrodzę roczną za 2018 r.), pracodawca musi dodatkowo przekazać obok raportu ZUS RCA także nowy dokument ZUS RPA. Taki sposób postępowania będzie obowiązywał przy rozliczaniu składek za każdy miesiąc, w którym nastąpi wypłata za lata ubiegłe.

Zmiany wprowadzone w programie Płatnik

Organ rentowy:

 • zaktualizował formularze:
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa
  • IM – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  • IR – informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
 • wprowadzilił nowe formularze:
  • ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
  • ZUS RIA – raport informacyjny
  • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej
  • ZUS DRA cz. II – deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie
  • ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie
 • dodał nowe funkcje i informacje:
  • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane” informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA,
  • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Dane do wyliczeń i weryfikacji” informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej
  • prezentacja w kartotece ubezpieczonego w zakładce „zgłoszenia” danych dotyczących daty rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego;
  • dostosowaliśmy obsługę dokumentu płatniczego do zmienionych pól w dokumencie ZUS DRA,
  • możliwość obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę,
  • możliwość wczytania nowego KEDU przy zachowaniu możliwości wczytania KEDU w dotychczasowym formacie,
  • możliwość wydruku raportu informacyjnego ZUS RIA celem przekazania pracownikowi

Zmiany w aplikacji ePłatnik

ZUS dodatkowo zaktualizował formularze ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń oraz ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.

Nowy kalkulator

Co więcej, na stronach: www.zus.plwww.e-skladka.pl oraz na portalu PUE ZUS w roli Płatnik udostępniono kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. „małego ZUS”.

O kwestiach związanych z aplikacją Płatnik pisaliśmy także w artykule: Program Płatnik – odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Źródło: ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł