Wzory dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika

Od początku 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369). Niestety nie określa ono pomocniczych wzorów dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy. Z tego powodu resort pracy przygotował kilka użytecznych wzorów dokumentów.

Mowa tu o:

  • kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kwestionariuszy osobowym dla pracownika,
  • umowie o pracę,
  • wypowiedzeniu warunków umowy o pracę,
  • rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Powyższe dokumenty można pobrać ze strony resortu pracy.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *