Nowe wzory karty i protokołu wypadku oraz dokumentów dotyczących szkoleń bhp

Od końcówki czerwca 2019 r. obowiązuje kilka nowych wzorów dokumentów związanych ze szkoleniami bhp oraz dokumentacją sporządzaną przy wypadku w pracy.

Chodzi tu o następujące wzory:

Kartę szkolenia i zaświadczenie o jego ukończeniu zmodyfikowało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2019 poz. 1099. Ww. akt prawny przewiduje rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotychczasowe wzory mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł