Tarcza antykryzysowa – Przesunięcie terminu wdrożenia PPK

Tarcza antykryzysowa

Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK)

W celu wsparcia przedsiębiorców w  czasie epidemii koronawirusa, zdecydowano się na wydłużenie terminów na wdrożenie PPK przez podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r.

W efekcie, po zmianach, ww. podmioty muszą zawrzeć:

  • umowę o  zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r. (zamiast do 24 kwietnia 2020 r.),
  • umowę o  prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r. (zamiast do 11 maja 2020 r.).

Oznacza to:

  • uspójnienie nowych terminów z  terminami przewidzianymi do wdrażania programu PPK przez podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • więcej czasu na wybór instytucji finansowej, w  tym na zawarcie porozumienia w  zakresie wyboru instytucji finansowej z  zakładowymi organizacjami związkowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych oraz przesunięcie pierwszych wpłat do PPK.

Pracodawcy, którzy dokonali już wyboru instytucji finansowej, mogą zawrzeć umowę o  zarządzanie PPK już teraz i  nie czekać do ostatecznego terminu, przy czym umowę o  prowadzenie PPK mają możliwość zawrzeć w  terminie przewidzianym dla podmiotów dających zatrudnienie co najmniej 20. osobom według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) i  tym samym przesunąć pierwsze wpłaty do PPK.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł