Jak obliczyć podatek w miesiącu przekroczenia progu podatkowego (+praktyczny kalkulator)

Do końca 2019 r., pracodawcy mieli w obowiązku kalkulować pobieraną od pracownika zaliczkę podatkową na poziomie 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu dopiero za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód zatrudnionego (a więc przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu) osiągnięty od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł.

Istotną zmianę we wspomnianej regule wprowadziła ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Otóż, od 2020 r., za miesiąc, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, płatnik pobiera zaliczkę:

 • wg stawki 17% wyłącznie od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty 85.528 zł,
 • wg stawki 32% od uzyskanej w tym miesiącu nadwyżki ponad ww. kwotę.

Powyższe sprawi, że w ciągu roku zaliczki podatkowe należne od osób, których dochody przekraczają próg podatkowy będą wyższe. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dopłat podatku w rozliczeniach rocznych wspomnianych osób.

A jak to powinno wyglądać w praktyce?

Prześledźmy to na przykładzie pracownika (uprawnionego do podstawowych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 250 zł oraz do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek 43,76 zł), którego stałe miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 12.000 zł. Załóżmy, że w kwietniu 2020 r. otrzymał on dodatkowo premię roczną w wysokości 70.000 zł brutto. W tych okolicznościach jego dochód (czyli przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne) wynosi:

 • za 01/2020: 10.105 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł: 12.000 zł – 13,71% x 12.000 zł – 250 zł),
 • za 02/2020: 10.105 zł,
 • za 03/2020: 10.105 zł,
 • za 04/2020: 70.508 zł [(12.000 zł + 70.000 zł) – 13,71% x (12.000 zł + 70.000 zł) – 250 zł].

Jak wynika z powyższego, dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczył pierwszy próg podatkowy w kwietniu (100.823 zł, co wynika z wyliczenia: 3 x 10.105 zł + 70.508 zł) i dlatego w tym też miesiącu należności zatrudnionego należy opodatkować stosując dwie stawki podatku: 17% i 32% w następujący sposób:

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni
 • dochód pracownika uzyskany w kwietniu do limitu 85.528 zł: 55.213 zł (85.528 zł – 10.105 zł tytułem dochodu za 01/2020 – 10.105 zł tytułem dochodu za 02/2020 – 10.105 zł tytułem dochodu za 03/2020);
 • zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w kwietniu (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 55.213 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) x 17% – 43,76 zł = 9.342,45 zł;
 • dochód pracownika uzyskany w kwietniu ponad limit 85.528 zł: 100.823 zł – 85.528 zł = 15.295 zł;
 • zaliczka od ww. część dochodu prawnika uzyskanego w kwietniu (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 15.295 zł x 32% = 4.894,40 zł;
 • łączna zaliczka podatkowa za kwiecień (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 9.342,45 zł + 4.894,40 zł = 14.236,85 zł.

W rozstrzyganym przypadku kwietniowa lista płac powinna wyglądać jak poniżej:

Lp. Składniki Wartości w zł
1. Wynagrodzenie za pracę (12.000 zł + 70.000 zł) 82.000,00
2. Podstawa składek na ub. społeczne 82.000,00
3. Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%) 8.003,20
4. Składka na ub. rentowe  (poz. 2 × 1,5%) 1.230,00
5. Składka na ub. chorobowe  (poz. 2 × 2,45%) 2.009,00
6. Suma składek na ub. społeczne  (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 11.242,20
7. Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne  (poz. 2 – poz. 6) 70.757,80
8. Składka na ub. zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9%) 6.368,20
9. Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku  (poz. 7 × 7,75%) 5.483,73
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00
11. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (poz. 1 – poz. 6 – poz. 10) 70.508,00
12. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76
13. Zaliczka na podatek – sposób wyliczenia:
dochód pracownika uzyskany w kwietniu do limitu 85.528 zł: 55.213 zł (85.528 zł – 10.105 zł tytułem dochodu za 01/2020 – 10.105 zł tytułem dochodu za 02/2020 – 10.105 zł tytułem dochodu za 03/2020);
zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w kwietniu (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 55.213 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) x 17% – 43,76 zł = 9.342,45 zł;
dochód pracownika uzyskany w kwietniu ponad limit 85.528 zł: 100.823 zł – 85.528 zł = 15.295 zł;
zaliczka od ww. część dochodu prawnika uzyskanego w kwietniu (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną): 15.295 zł x 32% = 4.894,40 zł;
łączna zaliczka podatkowa za kwiecień (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną):9.342,45 zł + 4.894,40 zł = 14.236,85 zł
14.236,85
14. Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych  (poz. 13 – poz. 9) 8.753,00
15. Kwota netto (poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 14) 55.636,60

 

Poniżej link do kalkulatora rozliczającego wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym, uwzględniającego nowe zasady kalkulowania zaliczek na podatek w sytuacji przekroczenia progu podatkowego w trakcie miesiąca:

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

Ważne!

• W przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek. Przy czym kwotę zmniejszającą stosuje się jeszcze w miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczy pułap 85.528 zł. Nie można jej stosować począwszy od następnego miesiąca po przekroczeniu dochodów stanowiących górną granicę pierwszego przedziału skali.

• Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *