Zmiany w Panelu Płatnik na PUE ZUS

ZUS

Zakładka [Panel Płatnika] – sekcja [Zaświadczenia lekarskie]

Po wybraniu przycisku [Dane zaśw. anulowanego] otworzy się formularz anulowanego zaświadczenia, ale tylko gdy dotyczy ono tego samego płatnika. Dodatkowo płatnik może zobaczyć anulowany dokument AZLA przez link AZLA wyświetlany w nowej kolumnie [Status].

Przez nowy przycisk [Zamów dane archiwalne] płatnik może zamówić archiwalne zaświadczenia lekarskie swoich ubezpieczonych. Będą one dostępne na  PUE po upływie maksymalnie 48 h.

Płatnik będzie mógł filtrować zaświadczenia lekarskie według kodu tytułu ubezpieczenia. [Grupa tytułów ubezp] umożliwia filtrowanie według określonych grup: pracowniczej lub świadczeniobiorcy (czyli osób, które nie są pracownikami, np. bezrobotni lub pobierający zasiłki z pomocy społecznej).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Zakładka [Panel Płatnika] – sekcja [Osoby zgłoszone do ubezpieczeń]

Kod wykonywanego zawodu wykazywany w dokumentach zgłoszeniowych od 16 maja 2021 r. jest dostępny w danych ubezpieczonego w zakładce [Ubezpieczenia] > [Szczegóły].

Są też dostępne nowe zakładki: [Złożone RIA], [Niezłożone RIA]. W zakładkach tych znajdują się dane ubezpieczonych, za których płatnik przekazał dokument OSW a więc oświadczył, że ma zamiar skrócić okres przechowywania akt i:

  • złożył dokument ZUS RIA,
  • nie złożył dokumentu ZUS RIA, który powinien złożyć razem z dokumentem ZUS ZWUA (wyrejestrowującym ubezpieczonego po złożeniu przez płatnika oświadczenia – OSW) albo powinien złożyć w ciągu roku od złożenia oświadczenia ZUS OSW.

Sprawdź: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – od 16 maja w ZUS ZUA i ZUS ZZA należy podawać kod zawodu

Zakładka [Dokumenty i wiadomości]

W sekcji [Zaświadczenia lekarskie] pojawiła się nowa kolumna [Pobrane], w której będą dane z informacją (TAK/NIE) o pobraniu lub wyeksportowaniu zaświadczeń lekarskich.

Przy eksporcie zaświadczeń lekarskich nastąpi zmiana domyślnej nazwy pliku: nazwisko_imie_data_seriaNumerZwolnienia.

W sekcji [Dokumenty robocze] i sekcji [Dokumenty wysłane] w nowej kolumnie [Dotyczy] znajduje się imię i nazwisko ubezpieczonego, którego dotyczy dokument (tylko dla nowo utworzonych lub wysłanych dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b, ZAS-12).

Zmiany w programie ePłatnik

Zmiany są następujące:

  • w dokumentach zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonego (w kreatorach oraz w dokumentach tworzonych ręcznie) jest wyszukiwarka adresów według słowników TERYT/PNA,
  • w nowej wersji dokumentów zgłoszeniowych (ZUS ZUA i ZUS ZZA) płatnik może podawać kod wykonywanego zawodu (z uwagi na zmiany dla wszystkich dokumentów ubezpieczeniowych została podniesiona wersja KEDU do 5.3.),
  • w kartotece ubezpieczonego w zakładce [Ubezpieczenia] znajduje się informacja o kodzie wykonywanego zawodu.

Źródło: ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł