Wynagrodzenie minimalne w 2022 r. wyniesie 3010 zł brutto

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do poziomu 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej płacy właśnie w formie rozporządzenia.

Płaca minimalna w 2022 r.

We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż ustawowe minimum płacowe z 2021 r. (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc.

Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł brutto. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł