Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r.

ZUS

Przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 roku ubezpieczonym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka nad dziećmi do lat 8 i osobami niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci (osób niepełnosprawnych) w wieku:

  • do 8 lat,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć oświadczenie  o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole.

Pracownicy, zleceniobiorcy składają oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Jeśli mają konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, to mogą wysłać oświadczenie do ZUS elektronicznie. Mogą wykorzystać wniosek ZAS-58 Wniosek o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Instrukcja „Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej” (plik doc563 kb).

Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 2331).

Źródło: ZUS

Wyjaśnienia resortu pracy

W jakiej sytuacji będzie przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica/współmałżonka, który może zapewnić  opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wlicza się do przysługującej puli dni w ramach zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Co należy zrobić, by otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy lub za pośrednictwem portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58.

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ile wynosi wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Kiedy wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli w analogiczny sposób jak ma to miejsce w przypadku zasiłków opiekuńczych lub chorobowych.

Zasiłki wypłacane są w przypadku pracowników łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc kalendarzowy, natomiast w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – przez ZUS – w terminie 30 dni od dnia ustalenia ostatniej okoliczności w sprawie.

Źródło: gov.pl/

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł