Dodatki za pracę w nocy w 2022 r.

Mistrz Kadr i Płac

Przy kalkulowaniu minimalnego dodatku za pracę w nocy w 2022 r. należy uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 3.010 zł brutto oraz nominalny czas pracy wyliczony zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy dla poszczególnych miesięcy 2022 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

W celu skalkulowania dodatku rekompensującego nocną aktywność w pracy należy:

  • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym świadczona była nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.);
  • wyliczyć 20% otrzymanej stawki;
  • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

W poniższej tabeli zawarto minimalne stawki za godzinę pracy w porze nocnej w 2022 r.

Miesiąc Dodatki za godzinę pracy w porze nocnej przysługujące pracownikom w poszczególnych miesiącach 2022 r.
Sposób wyliczenia Kwota dodatku brutto
Styczeń (3010 zł : 152 godz.) x 20% 3,96 zł
Luty (3010 zł : 160 godz.) x 20% 3,76 zł
Marzec (3010 zł : 184 godz.) x 20% 3,27 zł
Kwiecień (3010 zł : 160 godz.) x 20% 3,76 zł
Maj (3010 zł : 168 godz.) x 20% 3,58 zł
Czerwiec (3010 zł : 168 godz.) x 20% 3,58 zł
Lipiec (3010 zł : 168 godz.) x 20% 3,58 zł
Sierpień (3010 zł : 176 godz.) x 20% 3,42 zł
Wrzesień (3010 zł : 176 godz.) x 20% 3,42 zł
Październik (3010 zł : 168 godz.) x 20% 3,58 zł
Listopad (3010 zł : 160 godz.) x 20% 3,76 zł
Grudzień (3010 zł : 168 godz.) x 20% 3,58 zł
 

Ważne!

Podstawę kalkulowania dodatku nocnego powinno stanowić minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej. A zatem przykładowo w razie wypłacania w styczniu 2022 r. dodatków za pracę w nocy za grudzień 2021 r., należy stosować stawki obowiązujące w 2021 r.

Pracodawca z sektora prywatnego może ustalić wyższe wartości dodatków nocnych, niż to przewiduje Kodeks pracy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Dodatki za pracę w nocy w 2022 r.”

  1. Katarzyna

    A jak liczyć dodatek za godziny nocne w przypadku pracowników ze stałą pensją? Tzn. jeżeli pracownik ma np. stałą pensję brutto 5000 zł to dodatek za godziny nocne też liczymy od kwoty 5000 czy od minimalnego wynagrodzenia 3010?

  2. od minimalnej płacy chyba że obowiązujące u pracodawcy przepisy przewidują wyższą podstawę obliczeń

Skomentuj artykuł