Zerowy PIT w 2022 r. – lista płac a przekroczenie limitu zwolnienia 85528 zł

Polski Ład 2.0

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie w przypadku, gdy przychód pracownika lub zleceniobiorcy korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT” w roku przekroczył pułap 85.528 zł. Chodzi tu więc o osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia uprawnione do „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin 4+” lub „ulgi dla pracujących seniorów” (a zatem do preferencji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 oraz 154 ustawy PIT).

Sprawdź pełne wersje (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatorów Wynagrodzeń uwzględniających zmiany przewidziane od 1 lipca 2022 r. (zerowy PIT):

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Kliknij i Sprawdź

 

Wiedza z obszaru Kadr i Płac aktualizowana na bieżąco!

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Kliknij i Sprawdź

Przykład

Niebędący uczestnikiem PPK, 34-letni pracownik (uprawniony do zwolnienia z podatku dla rodzin 4+) w zatrudniającej go spółce uzyskał w okresie od stycznia do lipca 2022 r. przychód ze stosunku pracy w łącznej wysokości 81.800 zł brutto (jest to jego jedyne źródło przychodu).

W sierpniu 2022 r. przysługujące mu należności wyniosły:

  • wyn. za pracę: 8.250 zł brutto,
  • wyn. chorobowe: 1.384,45 zł brutto.

Uwzględniając fakt, iż jest on uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (300 zł), jego sierpniowa lista płac powinna wyglądać jak poniżej:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 8.250,00 zł
Wynagrodzenie chorobowe 1.384,45 zł
Podstawa wymiaru składek społ. 8250 zł 8.250,00 zł
Składka na ub. emerytalne 8250 zł × 9,76% 805,20 zł
Składki na ub. rentowe 8250 zł × 1,5% 123,75 zł
Składka na ub. chorobowe 8250 zł × 2,45% 202,13 zł
Suma składek społecz. 805,2 zł + 123,75 zł + 202,13 zł 1.131,08 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota zmniejszająca zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US •••• przychód uzyskany w miesiącu sierpień do progu 85.528 zł czyli: 85.528 zł – 81800 zł (przychód objęty zwolnieniem z podatku uzyskany w okresie: styczeń – lipiec) = 3728 zł (przychód zwolniony z PIT);

•••• przychód uzyskany w miesiącu sierpień ponad próg 85.528 zł: 91434,45 zł (łączny przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, uzyskany w okresie: styczeń – sierpień) – 85.528 zł = 5906,45 zł (nadwyżka ponad limit 85.528 zł do opodatkowania);

•••• ustalenie dochodu do opodatkowania uwzględniającego ww. nadwyżkę ponad limit 85.528 zł: (8250 zł – 3728 zł) – (441,35 zł skł. emeryt. czyli 9,76% z kwoty 4522 zł + 67,83 zł skł. rent. czyli 1,5% z kwoty 4522 zł + 110,79 zł skł. chor. czyli 2,45% z kwoty 4522 zł) – 250 zł (KUP) + 1384,45 zł (wyn. chor.)  = 5036 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)

•••• zaliczka od ww. dochodu (5036,48 zł) uzyskanego w miesiącu sierpień (po zaokrągleniu do pełnych złotych): (5036 zł x 12%) – 300 zł = 304,32 zł = 304 zł

304,00 zł
Podstawa wymiaru skł. zdrowotne 8250 zł + 1384,45 zł – 1131,08 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 8.503,37 zł
Składka zdrowotna 8503,37 zł × 9% 765,30 zł
Kwota netto 8250 zł + 1384,45 zł – 1131,08 zł – 765,3 zł – 304 zł 7.434,07 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Zerowy PIT w 2022 r. – lista płac a przekroczenie limitu zwolnienia 85528 zł”

  1. baska

    często tutaj właśnie zaglądam, jest tutaj dosyć sporo przydatnych informacji

Skomentuj artykuł