Roczne ograniczenie (limit) podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.

Mistrz Kadr i Płac

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2023 r. przy rozliczeniach zusowskich trzeba brać pod uwagę roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych), które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Chodzi tu o tzw. limit składek ZUS czyli górną granicę, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym płatnik jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać ww. składki.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. przewidziano na kwotę 6.935 zł (wzrost z poziomu 5.922 zł obowiązującego w 2022 r.).

W efekcie, w 2023 r. limit składek ZUS czyli roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi:

208.050 zł (30 x 6.935 zł).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2022 r. poz. 1014).

 

Poniżej linki do kalkulatorów rozliczających w 2023 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy i pracownika w ujęciu rocznym, uwzględniającego roczny limit podstawy wymiaru składek ZUS oraz nowe zasady kalkulowania zaliczek na podatek w sytuacji przekroczenia progu podatkowego:

Jak w 2023 r. obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Wynagrodzenie w ujęciu rocznym – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć w 2023 r. wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

 

Jak w 2023 r. obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenie (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Wynagrodzenie w ujęciu rocznym – umowa zlecenie i o dzieło (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć w 2023 r. wynagrodzenie – umowa zlecenia (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

Poniższa tabela zawiera roczne limity podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujące w latach od 1999 r. do 2022 r.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r. Rok obowiązywania Podstawa prawna
50 375,22 zł 1999 (MP 1998 nr 46, poz. 658)
54 780,00 zł 2000 (MP 1999 nr 41, poz. 640)
62 940,00 zł 2001 (MP 2000 nr 43, poz. 855)
64 620,00 zł 2002 (MP 2001 nr 47, poz. 785)
65 850,00 zł 2003 (MP 2002 nr 60, poz. 845)
68 700,00 zł 2004 (MP 2003 nr 58, poz. 915)
72 690,00 zł 2005 (MP 2004 nr 54, poz. 910)
73 560,00 zł 2006 (MP 2005 nr 84, poz. 1221)
78 480,00 zł 2007 (MP 2006 nr 90, poz. 951)
85 290,00 zł 2008 (MP 2007 nr 97, poz. 1075)
95 790,00 zł 2009 (MP 2008 nr 97, poz. 850)
94 380,00 zł 2010 (MP 2009 nr 80, poz. 997)
100 770,00 zł 2011 (MP 2010 nr 99, poz. 1173)
105 780,00 zł 2012 (MP 2011 nr 115, poz. 1160)
111 390,00 zł 2013 (MP 2012 poz. 1018)
112 380,00 zł 2014 (MP 2013 poz. 1028)
118 770,00 zł 2015 (MP 2014 poz. 1137)
121 650,00 zł 2016 (MP 2015 poz. 1292)
127 890,00 zł 2017 (MP 2016 poz. 1188)
133 290,00 zł 2018 (MP 2017 poz. 1174)
142 950,00 zł 2019 (MP 2018 poz. 1185)
156 810,00 zł 2020 (MP 2019 poz. 1147)
157 770,00 zł 2021 (MP 2020 poz. 1061)
177 660,00 zł 2022 (MP 2021 poz. 1056)

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł