Listy płac – jak w 2023 r. rozliczać umowę zlecenia z PIT-2 (i kwotą zmniejszającą podatek)

Listy płac na 2023 rok

Istotną zmianą w ramach Polskiego Ładu 2.0 jest m.in. umożliwienie od 2023 r. uwzględniania przy kalkulowaniu miesięcznych zaliczek podatkowych należnych od umów zlecenia kwoty zmniejszającej podatek. Wystarczy, że „zawnioskuje” o to zleceniobiorca (np. składając PIT-2 na wzorze przygotowanym przez resort finansów lub przez zleceniodawcę).

Poniżej przykład obrazujący sposób rozliczania umów zlecenia w 2023 r.

Przykład

33-letni zleceniobiorca (niebędący uczestnikiem PPK):
  • poza umową zlecenia (zawartą na kilka miesięcy) nie ma innych źródeł utrzymania ani tytułów do ubezpieczeń,
  • nie wnioskował o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale złożył PIT-2, wskutek czego od stycznia 2023 r. jego zaliczkę PIT należy pomniejszać o 300 zł,
  • ma prawo do 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu oraz miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3.600 zł brutto.
W rozstrzyganym przypadku rozliczenie listy płac za styczeń 2023 r. ww. zleceniobiorcy powinno wyglądać następująco:
Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 3.600,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 3600 zł 3.600,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 0,00 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 0 zł 405,36 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Kwota kosztów uzyskania przychodu [3600 zł – 405,36 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 638,93 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł – 405,36 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 638,93 zł (koszty uzyskania przychodu) 2.556,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2556 zł × 12%) – 300 zł 6,72 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3600 zł – 405,36 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 3.194,64 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3194,64 zł × 9% 287,52 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 6,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 7,00 zł
Kwota netto 3600 zł – 405,36 zł (skł. społ.) – 287,52 zł (skł. zdrow.) – 7 zł (zaliczka na podatek) 2.900,12 zł

 

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł