Wymiar czasu pracy 2023 + praktyczny kalkulator

Wymiar czasu pracy

W całym 2023 r. jest do przepracowania o 1 dzień mniej niż w 2022 r. Ustalony wszakże w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat wymiar czasu pracy w 2023 r.  łącznie wynosi w skali roku 250 roboczych dni. W przeliczeniu daje to 2000 roboczogodzin. Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2023 r. najwięcej mają do przepracowania w marcu (184 godz.), zaś najmniej – w kwietniu i grudniu – 152 godz.

Redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała praktyczny kalkulator, który szybko i bezbłędnie wskaże wymiar czasu pracy w dowolnym miesiącu 2023 r. (oraz w ujęciu rocznym – we wszystkich miesiącach 2023 r.), dla dowolnego wymiaru etatu (w tym dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych).

Na mocy art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające);
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

W tym miejscu warto zadać pytanie o to, jak ustala się tzw. dni wystające, o których mowa powyżej? Otóż uwzględniamy tu dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc przykładowo w styczniu 2023 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 30 i 31 stycznia.

 

Święta obniżające w 2023 r. wymiar czasu pracy

W 2023 r. święta obniżające wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela) to:

 • 6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli,
 • 10 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2023 r. (poniedziałek) – Święto Państwowe,
 • 3 maja 2023 r. (środa) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 8 czerwca 2023 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2023 r. (wtorek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2023 r. (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2023 r. (poniedziałek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2023 r. (wtorek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2023 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 11 listopada. W związku z tym, pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za ww. święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

Czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych Sposób wyliczenia czasu pracy
Styczeń 168 21 10 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 6 stycznia)
Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie od poniedziałku do piątku to 30 i 31 stycznia
Luty 160 20 8 (40 godz. × 4 tyg.)
Marzec 184 23 8 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające)
Kwiecień 152 19 11 (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 10 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy)
Maj 168 21 10 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 3 maja)
Czerwiec 168 21 9 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 8 czerwca czyli Boże Ciało)
Lipiec 168 21 10 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
Sierpień 176 22 9 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia)
Wrzesień 168 21 9 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
Październik 176 22 9 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
Listopad 160 20 10 (wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę 11 listopada) (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada)
Grudzień 152 19 12 (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 25 i 26 grudnia)
Łącznie 2000 250 115

 

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2023 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 512 64 (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni „wystających”) – (8 godz. × 1 święto: 6.01)
IV-VI 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta: 10.04, 1.05, 3.05, 8.06)
VII-IX 512 64 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto: 15.08)
X-XII 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta: 1.11, 11.11, 25-26.12)
razem 2000 250

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe (2023 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 664 83 (40 godz. × 17 tyg.) – (8 godz. × 2 święta: 6.01 i 10.04)
V-VIII 680 85 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni „wystające”) – (8 godz. × 4 święta: 1.05, 3.05, 8.06 i 15.08)
IX-XII 656 82 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 4 święta: 1.11, 11.11, 25-26.12)
razem 2000 250

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe (2023 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 1.000 125 (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 5 dni „wystających”) – (8 godz. × 5 świąt: 6.01, 10.04, 1.05, 3.05, 8.06)
VII-XII 1.000 125 (40 godz. × 26 tyg.) – (8 godz. × 5 świąt: 15.08, 1.11, 11.11, 25-26.12)
razem 2000 250

 

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

 

Przykład

„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w kwietniu 2023 r. wynosi 152 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 152 godzin x 1/2 etatu = 76 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu kwietniowy wymiar czasu pracy wynosi 114 godz., zgodnie z wyliczeniem: 152 godzin x 3/4 etatu.

 

Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

2023 r. – liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 84 42 126
II 80 40 120
III 92 46 138
IV 76 38 114
V 84 42 126
VI 84 42 126
VII 84 42 126
VIII 88 44 132
IX 84 42 126
X 88 44 132
XI 80 40 120
XII 76 38 114
razem 1000 500 1500

 

 

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2023

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł