Wynagrodzenie za przepracowaną cześć miesiąca przy zmianie wymiaru etatu i nieobecnościach (+kalkulator)

Listy płac na 2023 rok

Osoby zajmujące się zagadnieniami z obszaru kadr i płac nierzadko mają trudności z obliczaniem wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca w sytuacji, gdy doszło do zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca oraz wystąpiły różne nieobecności w pracy.

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy ustalić pensję należną za cały miesiąc (a więc za okres sprzed modyfikacji warunków zatrudnienia jak i za okres po tej zmianie). Następnie trzeba pomniejszyć skalkulowaną kwotę z racji absencji.

Na Wasze prośby przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który w kilka sekund radzi sobie z obliczeniami, o których mowa powyżej.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowany czas w razie różnego rodzaju nieobecności w pracy oraz zmiany wymiaru etatu i/lub podwyżki albo obniżki pensji w trakcie miesiąca, należy:

  1. podzielić pensję przysługującą pracownikowi przed modyfikacją warunków zatrudnienia przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania przez cały miesiąc;
  2. pomnożyć otrzymaną stawkę godzinową przez liczbę godzin faktycznie wypracowanych w okresie obowiązywania pensji przed podwyżką;
  3. podzielić kwotę miesięcznej płacy po podwyżce przez liczbę godzin, przypadającą do przepracowania przez cały miesiąc;
  4. obliczyć iloczyn skalkulowanej stawki godzinowej i liczby godzin przepracowanych w okresie, gdy pracownikowi należała się płaca już podwyższona;
  5. zsumować kwoty wyliczone za pracę przed i po zmianie warunków zatrudnienia;
  6. przy kalkulowaniu pomniejszenia pensji za nieobecności w pracy, za okres których pracownik jest uprawniony do świadczeń chorobowych lub za okres, których nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za pracę (np. urlop bezpłatny lub nieobecność nieusprawiedliwiona) zastosować schemat przeliczeń wskazany w § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – przy czym, co niezmiernie ważne, za podstawę do obliczenia jednostkowego obniżenia pensji należy przyjąć „miesięczną stawkę” obowiązującą w dacie wystąpienia konkretnej absencji.

 

Aby maksymalnie uprościć obliczenia płacy w razie absencji w pracy i zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca, redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała praktyczny i prosty w obsłudze kalkulator wynagrodzeń:

Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach w jednym miesiącu
Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

30-letni pracownik (zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy) do 19 marca 2023 r. pracował na pełnym etacie za wynagrodzeniem wynoszącym 4000 zł brutto. Od 20 marca obniżono mu o połowę wymiar etatu i pensję do poziomu 2200 zł brutto. W marcu dodatkowo był on nieobecny w pracy:

  • w okresie od 3 do 9 marca z powodu choroby, za co przysługiwało mu wyn. chorobowe,
  • w okresie od 16 do 21 marca z powodu urlopu bezpłatnego.

W opisanej sytuacji, obliczenie jego wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca powinno wyglądać następująco:

Ustalenie wynagrodzenia brutto za dany m-c w razie zmiany wymiaru etatu i/lub wysokości pensji w trakcie miesiąca
Wpisz wymiar etatu pracownika przed zmianą 1/1
Wpisz wymiar etatu pracownika po zmianie 1/2
Wpisz pełną kwotę stałego wynagrodzenia brutto przed zmianą 4.000,00 zł
Wpisz pełną kwotę stałego wynagrodzenia brutto po zmianie 2.200,00 zł
Okres danego m-ca, w którym obowiązywały warunki zatrudnienia przed zmianą Wpisz poniżej daty
od: 01.03.2023
do: 19.03.2023
Sposób wyliczenia:
Kwota wynagrodzenia należnego za okres od początku m-ca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia* 2.260,96 zł 4000 zł : 184 godz. czasu nominalnego ustalonego dla pełnego etatu zgodnie z art. 130 KP = 21,74 zł × 104 godz. do przepracowania w okresie od początku m-ca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia = 2260,96 zł
Okres danego m-ca, w którym obowiązywały warunki zatrudnienia po zmianie Wpisz poniżej daty
od: 20.03.2023
do: 31.03.2023
Sposób wyliczenia:
Kwota wynagrodzenia należnego za okres od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca m-ca* 956,40 zł 2200 zł : 92 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/2 etatu zgodnie z art. 130 KP = 23,91 zł × 40 godz. do przepracowania w okresie od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca m-ca = 956,4 zł
Łączna kwota wynagrodzenia brutto za okres przed i po zmianie warunków zatrudnienia (przed potrąceniem za okresy absencji) 3.217,36 zł 2260,96 zł + 956,4 zł
Obliczenia potrącenia za nieobecność w pracy w danym m-cu, za którą przysługuje świadczenie chorobowe (np. zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe)
Okres nieobecności Wpisz poniżej daty
od: 03.03.2023
do: 09.03.2023
Sposób wyliczenia:
Kwota potrącenia wynagrodzenia za ww. nieobecność, za którą przysługuje świad. chorob. 933,31 zł 4000 zł : 30 = 133,33 zł × 7 dni = 933,31 zł
Obliczenia potrącenia za nieobecność w pracy inną niż wymieniona wyżej w danym m-cu (np. urlop bezpłatny, wychowawczy lub NN)
Okres nieobecności Wpisz poniżej daty
od: 16.03.2023
do: 21.03.2023
Sposób wyliczenia:
Kwota potrącenia za nieobecność, za którą brak jest prawa do wynagrodzenia i świadczenia chorobowego (np. urlop bezpłatny, wychowawczy lub NN)** 539,12 zł 4000 zł : 184 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/1 etatu zgodnie z art. 130 KP = 21,74 zł × 16 godz. nieobecności czyli godz. do przepracowania w okresie: 16.3 – 19.3 = 347,84 zł
2200 zł : 92 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/2 etatu zgodnie z art. 130 KP = 23,91 zł × 8 godz. nieobecności czyli godz. do przepracowania w okresie: 20.3 – 21.3 = 191,28 zł;
347,84 zł + 191,28 zł = 539,12 zł
Finalne obliczenie kwoty pensji brutto za przepracowaną część miesiąca
Sposób wyliczenia:
Finalna kwota wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (po uwzględnieniu ww. zmian w warunkach zatrudnienia oraz powyższych absencji) 1.744,93 zł 3217,36 zł – 933,31 zł – 539,12 zł = 1744,93 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł