Listy płac 2023 – umowa zlecenia z własnym pracownikiem (dwa druki PIT-2)

Listy płac na 2023 rok

Zdarza się, że zakłady pracy zawierają z własnym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia. Rozliczenia płacowe w takiej sytuacji wymagają przestrzegania kilku kluczowych zasad. Dlatego też, przygotowaliśmy dla Was przykład listy płac, z którego dowiesz się jak w 2023 r. prawidłowo powinno rozliczać się pracownika wykonującego umowę zlecenie na rzecz własnego pracodawcy.

Sprawdź unikalny kalkulator do rozliczania umów zlecenia zawieranych z własnym pracownikiem, który wskazuje nie tylko poprawne wyniki, ale także dokładny opis poszczególnych wyliczeń.

 

Przykład

Łódzka firma produkcyjna zawarła na okres od 1 do 30 czerwca 2023 r. umowę zlecenia z własnym 30-letnim pracownikiem (niebędącym uczestnikiem PPK), który:

– złożył dwa formularze PIT-2 w wersji przygotowanej przez resort finansów:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

– jeden dotyczący umowy o pracę, w którego części B: „Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek” wpisano „umowa o pracę”, zaś w części C wybrano opcję: 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) oraz

– drugi dotyczący umowy zlecenia, w którego części B: „Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek” wpisano „umowa zlecenia” i w części C wybrano także opcję: 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł),

– uprawniony jest do zryczałtowanych kosztów pracowniczych w kwocie 250 zł oraz – w ramach umowy zlecenia – do 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu,

– z ostatnim dniem czerwca 2023 r. otrzymał zarówno pensję z umowy o pracę (4.500 zł brutto) jak i wynagrodzenie ze wspomnianej umowy cywilnoprawnej w kwocie 3.600 zł brutto.

Uwzględniając przedstawione informacje, rozliczenie lutowych należności powinno w analizowanym przypadku wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę – umowa o pracę 4.500,00 zł
Wynagrodzenie za pracę – umowa zlecenie 3.600,00 zł
Łączna podstawa wymiaru składek społecznych z umowy o pracę i umowy zlecenia 4500 zł + 3600 zł 8.100,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 8100 zł × 9,76% 790,56 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 8100 zł × 1,5% 121,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 8100 zł × 2,45% 198,45 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 790,56 zł + 121,5 zł + 198,45 zł 1.110,51 zł
Łączna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania na ZUS RCA 8100 zł – 1110,51 zł 6.989,49 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Wyliczenia składki zdrowotnej i zaliczki na podatek od umowy o pracę
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4500 zł – 616,95 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.633,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) łącznie w m-cu nie może ona przekroczyć 300 zł 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (3633 zł × 12%) – 150 zł 285,96 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4500 zł – 616,95 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.883,05 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3883,05 zł × 9% 349,47 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 285,96 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 286,00 zł
Wyliczenia składki zdrowotnej i zaliczki na podatek od umowy zlecenie
Kwota kosztów uzyskania przychodu [3600 zł – 493,56 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 621,29 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

*

3600 zł – 493,56 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 621,29 zł (koszty uzyskania przychodu) 2.485,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2485 zł × 12%) – 150 zł 148,20 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3600 zł – 493,56 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 3.106,44 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3106,44 zł × 9% 279,58 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 148,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 148,00 zł
Wyliczenia łącznej kwoty netto
Kwota netto 4500 zł + 3600 zł – 1110,51 zł (skł. społ.) – 349,47 zł (skł. zdrow. należna od umowy o pracę) – 279,58 zł (skł. zdrow. należna od umowy zlecenie) – 286 zł (zaliczka na podatek należna od umowy o pracę) – 148 zł (zaliczka na podatek należna od umowy zlecenie) 5.926,44 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł