Wymiar czasu pracy w maju 2023 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym maj 2023 r. wynosi:

  • 168 godzin;
  • 21 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w maju 2023 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w maju 2023 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 maja przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca maja, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w maju 2023 r. pełne tygodnie to: 1-7.05, 8-14.05, 15-21.05, 22-28.05 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 maja):  160 godz. + (8 godz. × 3 dni „wystające”);
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w maju w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta przypadające na 1 i 3 maja): 184 godz. – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 3 maja).

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w maju 2023 r. dla pełnoetatowca to 168 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 3 maja) = 168 godz.

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w maju 2023 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 126 godz. (168 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 84 godz. (168 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 56 godz. (168 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 42godz. (168 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2023

Więcej wiedzy na ten temat z obszaru kadr i płac

Skomentuj artykuł