Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 – skutki dla pracodawców

Najnowsze zmiany przepisów na 2023 roku w kadrach i płacach

Mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r., opublikowanego w Dz.U. pod poz. 1118, zdecydowano o odwołaniu z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Tym samym przesądzono o odejściu od szczególnych rozwiązań ustanowionych w związku z wirusem SARS-CoV-2. Wiele z nich dotyczy obszaru prawa pracy i ubezpieczeń z zakresu ZUS.

Powyższa zmiana dla pracodawców oznacza m.in.:

 • koniec zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń bhp oraz wykonywania profilaktycznych badań okresowych pracowników,
 • uchylenie możliwości jednostronnego udzielenia przez pracodawcę zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni,
 • przywrócenie tzw. fikcji doręczenia przesyłek dwukrotnie awizowanych,
 • konieczność podjęcia w razie potrzeby działań w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców, co do których miały zastosowanie specjalne uregulowania wprowadzone z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2,
 • koniec opcji czasowego przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce w związku z koronawirusem,
 • pozbawienie przywileju:
   • obniżania określonych świadczeń wypłacanych na okoliczność kończenia współpracy z pracownikiem,
   • rozwiązywania obowiązującej po ustaniu stosunku pracy umowy o zakazie konkurencji z okresem wypowiedzenia wynoszącym 7 dni,
   • zawieszania obowiązku tworzenia zfśs oraz odprowadzania odpisu na ten fundusz w razie określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
   • korzystania ze zwolnienia z opłat prolongacyjnych należnych przy odroczeniu terminu płatności lub układzie ratalnym,
   • występowania w związku z COVID-19 do ZUS z prośbą o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowy opis skutków uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego zawarto w nowym rozdziale publikacji Mistrz Kadr i Płac, dostępnej m.in. na platformie Premium.SerwisKadrowego.pl 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł