Minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa w 2024 r.

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

W Dz.U. opublikowano akt prawny w sprawie ustawowego minimum płacowego w 2024 r. Chodzi tu o rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893). Wynika z niego m.in., że minimalna płaca dla pełnoetatowca od nowego roku wzrośnie o 642 zł brutto.

W 2024 r. przesądzono także o wzroście minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosi ona 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

  • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4.242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (3.490 zł), czyli o 21,5 proc.
  • Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4.300 zł to z kolei wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3.600 zł), czyli o 19,4 proc. Tym samym, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4.271 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł