Wymiar czasu pracy w 2024 r. (dni robocze, wolne, święta) + kalkulator

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

W kadrach i płacach jednym z obszarów, na który trzeba zwracać szczególną uwagę, jest czas pracy. Jego wymiar różni się w poszczególnych latach i miesiącach.

W całym 2024 r. jest do przepracowania nominalnie o 1 dzień więcej niż w 2023 r. Ustalony wszakże w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika pełnoetatowego wymiar czasu pracy w 2024 r.  łącznie wynosi w skali roku 251 pracujących dni, co w przeliczeniu daje 2008 roboczogodzin. Pracownicy zatrudnieni na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy w 2024 r. najwięcej powinni pracować w lipcu i październiku (po 184 godz.), zaś najmniej – w listopadzie – 152 godz.

Przy uwzględnieniu wszystkich świąt oraz weekendów, w 2024 r. wypada 115 dni wolnych od pracy.

By ułatwić wyznaczanie grafików i rozliczanie czasu pracy, oddajemy do Waszej dyspozycji praktyczny kalkulator, który szybko i bezbłędnie wskaże wymiar czasu pracy w dowolnym miesiącu 2024 r. (oraz w ujęciu rocznym), dla dowolnego wymiaru etatu (w tym dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych).

Wiedza z obszaru Kadr i Płac aktualizowana na bieżąco!

 

Święta obniżające w 2024 r. wymiar czasu pracy

Przy wyznaczaniu czasu pracy w poszczególnych miesiącach / okresach rozliczeniowych trzeba koniecznie wziąć pod uwagę święta przypadające na dzień inny niż niedziela. W 2024 r. te święta to:

 • 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2024 r. (sobota) – Święto Trzech Króli,
 • 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2024 r. (środa) – Święto Państwowe,
 • 3 maja 2024 r. (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 30 maja 2024 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2024 r. (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2024 r. (piątek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2024 r. (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2024 r. (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2024 r. (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

W 2024 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 6 stycznia. W związku z tym, pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za ww. święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

 

Czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 r.

Miesiąc Sposób wyliczenia czasu pracy w 2024 r. Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia)

Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 stycznia

168 21 10 (wliczono 1 dzień wolny za sobotnie święto 6 stycznia)
Luty (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) 168 21 8
Marzec (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) 168 21 10
Kwiecień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)- (8 godz. × 1 święto przypadające na 1 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy) 168 21 9
Maj (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta przypadające na 1, 3 i 30 maja) 160 20 11
Czerwiec (40 godz. × 4 tyg.) 160 20 10
Lipiec (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) 184 23 8
Sierpień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia) 168 21 10
Wrzesień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) 168 21 9
Październik (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) 184 23 8
Listopad (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada) 152 19 11
Grudzień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 25 i 26 grudnia) 160 20 11
Łącznie   2008 251 115

 

 

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2024 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 504 63 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 2 święta: 1.01, 6.01)
IV-VI 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta: 1.04, 1.05, 3.05, 30.05)
VII-IX 520 65 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto: 15.08)
X-XII 496 62 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 4 święta: 1.11, 11.11, 25-26.12)
razem 2008 251

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe (2024 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. ×3 święta: 1.01, 6.01 i 1.04)
V-VIII 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 4 święta: 1.05, 3.05, 30.05 i 15.08)
IX-XII 664 83 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 4 święta: 1.11, 11.11, 25-26.12)
razem 2008 251

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe (2024 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 992 124 (40 godz. × 26 tyg.) – (8 godz. × 6 świąt: 1.01, 6.01, 1.04, 1.05, 3.05, 30.05)
VII-XII 1.016 127 (40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 5 świąt: 15.08, 1.11, 11.11, 25-26.12)
razem 2008 251

 

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

 

Przykład

„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w stycziu 2024 r. wynosi 168 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 168 godzin x 1/2 etatu = 84 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu kwietniowy wymiar czasu pracy wynosi 126 godz., zgodnie z wyliczeniem: 168 godzin x 3/4 etatu.

 

Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

2024 r. – liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 84 42 126
II 84 42 126
III 84 42 126
IV 84 42 126
V 80 40 120
VI 80 40 120
VII 92 46 138
VIII 84 42 126
IX 84 42 126
X 92 46 138
XI 76 38 114
XII 80 40 120
razem 1004 502 1506

 

 

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2024

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł