Współczynnik do ekwiwalentu 2024 + kalkulator

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Współczynnik ekwiwalentowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2024 r. wynosi 20,92. W 2023 r. jego wartość  to 20,83.

Przy kalkulowaniu wspomnianego świadczenia polecamy korzystać m.in. z praktycznego kalkulatora, który w mgnienia oka wskaże współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w latach 2004 – 2024, dla dowolnego wymiaru etatu.

 

W procesie ustalania omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile razy należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. Naszym zdaniem, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego w liczbie dni świątecznych powinno się brać pod uwagę wyłącznie te dni, które przypadały na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze niższym współczynnikiem.

 

Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego wykorzystywanego do kalkulowania kwoty ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy w 2024 r. uwzględnić:

1) 52 niedziele,

2) 52 dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

3) 11 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela, tj.: 

 • 1 stycznia 2024 r.(poniedziałek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2024 r. (sobota) – Święto Trzech Króli,
 • 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2024 r. (środa) – Święto Państwowe,
 • 3 maja 2024 r. (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 30 maja 2024 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2024 r. (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2024 r. (piątek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2024 r. (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2024 r. (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2024 r. (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia..

 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, obliczenie współczynnika urlopowego w 2024 r. powinno wyglądać następująco:

[366 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] ÷ 12 = 20,92.

 

 

Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas wartość współczynnika ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 20,92 x 3/4 = 15,69;
 • na 1/2 etatu wynosi: 20,92 x 1/2 = 10,46;
 • na 1/3 etatu wynosi: 20,92 x 1/3 = 6,97;
 • na 1/4 etatu wynosi: 20,92 x 1/4 = 5,23.

 

 

Kalkulator Online „Współczynnik do ekwiwalentu

Ważne!

Ustalając to, w jakiej wysokości zastosować w danej sytuacji współczynnik przy kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, należy brać pod uwagę moment zyskania przez pracownika uprawnienia do ekwiwalentu. Właściwy jest zatem współczynnik z tego roku, w którym powstało prawo do ekwiwalentu. Nie ma znaczenia, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy.

Jeżeli więc pracownik nabywa przykładowo w styczniu 2024 r. prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2023 r., to stosujemy współczynnik z 2024 r. Z kolei jeśli pracownik zyskał uprawnienie do ekwiwalentu jeszcze w 2023 r., ale jego wypłata nastąpiła dopiero w styczniu 2024 r., to trzeba zastosować współczynnik obowiązujący w 2023 r.

 

 

Sprawdź praktyczny kalkulator wyliczania kwoty należnego ekwiwalentu urlopowego:

Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Kliknij i Sprawdź

Wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2024

Rok Wartość współczynnika
2023 20,83
2022 20,92
2021 21
2020 21,08
2019 20,92
2018 od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. – 20,92, zaś od 8 listopada 2018 r. (a więc od dnia ustanowienia Święta Narodowego w dniu 12 listopada) – 20,83
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08
2009 21,08
2008 21
2007 21
2006 21,08
2005 21
2004 21,17

Źródło: publikacja „Mistrz Kadr i Płac”

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł