Dodatki za pracę w nocy w 2024 r.

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Przy kalkulowaniu minimalnego dodatku za pracę w nocy w 2024 r. należy uwzględniać:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące w okresie od stycznia i czerwca oraz od lipca i grudnia odpowiednio 4.242 zł oraz 4.4300 zł brutto, a także
  • nominalny czas pracy wyliczony zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy dla poszczególnych miesięcy 2024 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

W celu skalkulowania dodatku rekompensującego nocną aktywność w pracy należy:

  • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym świadczona była nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.);
  • wyliczyć 20% otrzymanej stawki;
  • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

W poniższej tabeli zawarto minimalne stawki za godzinę pracy w porze nocnej w 2024 r.

Miesiąc Dodatki za godzinę pracy w porze nocnej przysługujące pracownikom w poszczególnych miesiącach 2024 r.
Sposób wyliczenia Kwota dodatku brutto
Styczeń (4242 zł : 168 godz.) x 20% 5,05 zł
Luty (4242 zł : 168 godz.) x 20% 5,05 zł
Marzec (4242 zł : 168 godz.) x 20% 5,05 zł
Kwiecień (4242 zł : 168 godz.) x 20% 5,05 zł
Maj (4242 zł : 160 godz.) x 20% 5,30 zł
Czerwiec (4242 zł : 160 godz.) x 20% 5,30 zł
Lipiec (4300 zł : 184 godz.) x 20% 4,67 zł
Sierpień (4300 zł : 168 godz.) x 20% 5,12 zł
Wrzesień (4300 zł : 168 godz.) x 20% 5,12 zł
Październik (4300 zł : 184 godz.) x 20% 4,67 zł
Listopad (4300 zł : 152 godz.) x 20% 5,66 zł
Grudzień (4300 zł : 160 godz.) x 20% 5,38 zł

 

Ważne!

Podstawę kalkulowania dodatku nocnego powinno stanowić minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej. A zatem przykładowo w razie wypłacania w styczniu 2024 r. dodatków za pracę w nocy za grudzień 2023 r., należy stosować stawkę grudniową.

Pracodawca z sektora prywatnego może ustalić wyższe wartości dodatków nocnych, niż to przewiduje Kodeks pracy.

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł