Kwoty wolne od potrąceń 2024 + kalkulator

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

W 2024 r. – podobnie jak w 2023 r. – postanowiono o dwukrotnej podwyżce ustawowej płacy minimalnej. Wiąże się to z dwukrotnym podniesieniem obowiązujących w 2024 r. kwot wolnych od potrąceń, przy czym w okresie od stycznie do czerwca muszą one być ustalane na bazie wynagrodzenia minimalnego wynoszącego 4.242 zł, zaś w miesiącach od lipca do grudnia – z uwzględnieniem minimum płacowego na poziomie 4.300 zł brutto (zmniejszanego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

W aktualnym stanie prawnym, przy kalkulowaniu kwot chronionych przed potrąceniami (stosowanych np. przy zajęciach komorniczych lub potrąceniach dobrowolnych) istotne są:

• poziom ustawowej płacy minimalnej,

• wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

• rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

• wysokość wpłat dokonywanych na PPK,

• wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, oraz

• fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” (czyli czy korzysta z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin” lub „ulgi dla seniorów”).

Ważny jest rodzaj potrącenia

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy, kwota wolna to 100% płacy minimalnej netto, a przy dobrowolnych potrącaniach dokonywanych na rzecz innego podmiotu niż pracodawca – 80% ustawowego wynagrodzenia minimalnego netto.

 

Im niższy wymiar etatu tym niższa kwota wolna od potrąceń

W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:

  • obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
  • odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

 

 

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak w 2024 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak w 2024 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
Kliknij i Sprawdź

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.221,98 2.921,98 3.227,98 2.927,98
1/4 etatu 845,82 752,75 854,32 758,75
1/3 etatu 1.110,33 994,33 1.110,33 1.000,33
1/2 etatu 1.665,49 1.475,49 1.665,49 1.481,49
3/4 etatu 2.498,24 2.199,24 2.498,24 2.205,24
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.416,49 2.191,49 2.420,99 2.195,99
1/4 etatu 634,37 564,56 640,74 569,06
1/3 etatu 832,75 745,75 832,75 750,25
1/2 etatu 1.249,12 1.106,62 1.249,12 1.111,12
3/4 etatu 1.873,68 1.649,43 1.873,68 1.653,93
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.899,78 2.629,78 2.905,18 2.635,18
1/4 etatu 761,24 677,48 768,89 682,88
1/3 etatu 999,30 894,90 999,30 900,30
1/2 etatu 1.498,94 1.327,94 1.498,94 1.333,34
3/4 etatu 2.248,42 1.979,32 2.248,42 1.984,72
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.577,58 2.337,58 2.582,38 2.342,38
1/4 etatu 676,66 602,20 683,46 607,00
1/3 etatu 888,26 795,46 888,26 800,26
1/2 etatu 1.332,39 1.180,39 1.332,39 1.185,19
3/4 etatu 1.998,59 1.759,39 1.998,59 1.764,19

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.191,98 2.891,98 3.191,98 2.891,98
1/4 etatu 832,75 722,75 832,75 722,75
1/3 etatu 1.110,33 964,33 1.110,33 964,33
1/2 etatu 1.665,49 1.445,49 1.665,49 1.445,49
3/4 etatu 2.469,24 2.169,24 2.469,24 2.169,24
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.393,99 2.168,99 2.393,99 2.168,99
1/4 etatu 624,56 542,06 624,56 542,06
1/3 etatu 832,75 723,25 832,75 723,25
1/2 etatu 1.249,12 1.084,12 1.249,12 1.084,12
3/4 etatu 1.851,93 1.626,93 1.851,93 1.626,93
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.872,78 2.602,78 2.872,78 2.602,78
1/4 etatu 749,48 650,48 749,48 650,48
1/3 etatu 999,30 867,90 999,30 867,90
1/2 etatu 1.498,94 1.300,94 1.498,94 1.300,94
3/4 etatu 2.222,32 1.952,32 2.222,32 1.952,32
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.553,58 2.313,58 2.553,58 2.313,58
1/4 etatu 666,20 578,20 666,20 578,20
1/3 etatu 888,26 771,46 888,26 771,46
1/2 etatu 1.332,39 1.156,39 1.332,39 1.156,39
3/4 etatu 1.975,39 1.735,39 1.975,39 1.735,39

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.330,98 3.330,98 3.330,98 3.330,98
1/4 etatu 845,82 832,75 854,32 832,75
1/3 etatu 1.110,33 1.110,33 1.110,33 1.110,33
1/2 etatu 1.665,49 1.665,49 1.665,49 1.665,49
3/4 etatu 2.498,24 2.498,24 2.498,24 2.498,24
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.498,24 2.498,24 2.498,24 2.498,24
1/4 etatu 634,37 624,56 640,74 624,56
1/3 etatu 832,75 832,75 832,75 832,75
1/2 etatu 1.249,12 1.249,12 1.249,12 1.249,12
3/4 etatu 1.873,68 1.873,68 1.873,68 1.873,68
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.997,88 2.997,88 2.997,88 2.997,88
1/4 etatu 761,24 749,48 768,89 749,48
1/3 etatu 999,30 999,30 999,30 999,30
1/2 etatu 1.498,94 1.498,94 1.498,94 1.498,94
3/4 etatu 2.248,42 2.248,42 2.248,42 2.248,42
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.664,78 2.664,78 2.664,78 2.664,78
1/4 etatu 676,66 666,20 683,46 666,20
1/3 etatu 888,26 888,26 888,26 888,26
1/2 etatu 1.332,39 1.332,39 1.332,39 1.332,39
3/4 etatu 1.998,59 1.998,59 1.998,59 1.998,59

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.129,14 2.829,14 3.135,14 2.835,14
1/4 etatu 824,61 729,54 833,11 735,54
1/3 etatu 1.082,05 963,05 1.082,05 969,05
1/2 etatu 1.623,07 1.430,07 1.623,07 1.436,07
3/4 etatu 2.429,61 2.129,61 2.434,61 2.135,61
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.346,86 2.121,86 2.351,36 2.126,36
1/4 etatu 618,46 547,16 624,83 551,66
1/3 etatu 811,54 722,29 811,54 726,79
1/2 etatu 1.217,30 1.072,55 1.217,30 1.077,05
3/4 etatu 1.822,21 1.597,21 1.825,96 1.601,71
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.816,23 2.546,23 2.821,63 2.551,63
1/4 etatu 742,15 656,59 749,80 661,99
1/3 etatu 973,85 866,75 973,85 872,15
1/2 etatu 1.460,76 1.287,06 1.460,76 1.292,46
3/4 etatu 2.186,65 1.916,65 2.191,15 1.922,05
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.503,31 2.263,31 2.508,11 2.268,11
1/4 etatu 659,69 583,63 666,49 588,43
1/3 etatu 865,64 770,44 865,64 775,24
1/2 etatu 1.298,46 1.144,06 1.298,46 1.148,86
3/4 etatu 1.943,69 1.703,69 1.947,69 1.708,49

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.099,14 2.799,14 3.099,14 2.799,14
1/4 etatu 811,54 699,54 811,54 699,54
1/3 etatu 1.082,05 933,05 1.082,05 933,05
1/2 etatu 1.623,07 1.400,07 1.623,07 1.400,07
3/4 etatu 2.399,61 2.099,61 2.399,61 2.099,61
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.324,36 2.099,36 2.324,36 2.099,36
1/4 etatu 608,66 524,66 608,66 524,66
1/3 etatu 811,54 699,79 811,54 699,79
1/2 etatu 1.217,30 1.050,05 1.217,30 1.050,05
3/4 etatu 1.799,71 1.574,71 1.799,71 1.574,71
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.789,23 2.519,23 2.789,23 2.519,23
1/4 etatu 730,39 629,59 730,39 629,59
1/3 etatu 973,85 839,75 973,85 839,75
1/2 etatu 1.460,76 1.260,06 1.460,76 1.260,06
3/4 etatu 2.159,65 1.889,65 2.159,65 1.889,65
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.479,31 2.239,31 2.479,31 2.239,31
1/4 etatu 649,23 559,63 649,23 559,63
1/3 etatu 865,64 746,44 865,64 746,44
1/2 etatu 1.298,46 1.120,06 1.298,46 1.120,06
3/4 etatu 1.919,69 1.679,69 1.919,69 1.679,69

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.246,14 3.246,14 3.246,14 3.246,14
1/4 etatu 824,61 811,54 833,11 811,54
1/3 etatu 1.082,05 1.082,05 1.082,05 1.082,05
1/2 etatu 1.623,07 1.623,07 1.623,07 1.623,07
3/4 etatu 2.434,61 2.434,61 2.434,61 2.434,61
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.434,61 2.434,61 2.434,61 2.434,61
1/4 etatu 618,46 608,66 624,83 608,66
1/3 etatu 811,54 811,54 811,54 811,54
1/2 etatu 1.217,30 1.217,30 1.217,30 1.217,30
3/4 etatu 1.825,96 1.825,96 1.825,96 1.825,96
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.921,53 2.921,53 2.921,53 2.921,53
1/4 etatu 742,15 730,39 749,80 730,39
1/3 etatu 973,85 973,85 973,85 973,85
1/2 etatu 1.460,76 1.460,76 1.460,76 1.460,76
3/4 etatu 2.191,15 2.191,15 2.191,15 2.191,15
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.596,91 2.596,91 2.596,91 2.596,91
1/4 etatu 659,69 649,23 666,49 649,23
1/3 etatu 865,64 865,64 865,64 865,64
1/2 etatu 1.298,46 1.298,46 1.298,46 1.298,46
3/4 etatu 1.947,69 1.947,69 1.947,69 1.947,69

 


Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.261,53 2.961,53 3.267,53 2.967,53
1/4 etatu 856,11 763,13 864,61 769,13
1/3 etatu 1.125,51 1.007,51 1.125,51 1.013,51
1/2 etatu 1.688,26 1.495,26 1.688,26 1.501,26
3/4 etatu 2.528,39 2.228,39 2.532,39 2.234,39
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.446,15 2.221,15 2.450,65 2.225,65
1/4 etatu 642,08 572,35 648,46 576,85
1/3 etatu 844,13 755,63 844,13 760,13
1/2 etatu 1.266,20 1.121,45 1.266,20 1.125,95
3/4 etatu 1.896,29 1.671,29 1.899,29 1.675,79
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.935,38 2.665,38 2.940,78 2.670,78
1/4 etatu 770,50 686,82 778,15 692,22
1/3 etatu 1.012,96 906,76 1.012,96 912,16
1/2 etatu 1.519,43 1.345,73 1.519,43 1.351,13
3/4 etatu 2.275,55 2.005,55 2.279,15 2.010,95
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.609,22 2.369,22 2.614,02 2.374,02
1/4 etatu 684,89 610,50 691,69 615,30
1/3 etatu 900,41 806,01 900,41 810,81
1/2 etatu 1.350,61 1.196,21 1.350,61 1.201,01
3/4 etatu 2.022,71 1.782,71 2.025,91 1.787,51

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.231,53 2.931,53 3.231,53 2.931,53
1/4 etatu 844,13 733,13 844,13 733,13
1/3 etatu 1.125,51 977,51 1.125,51 977,51
1/2 etatu 1.688,26 1.465,26 1.688,26 1.465,26
3/4 etatu 2.498,39 2.198,39 2.498,39 2.198,39
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.423,65 2.198,65 2.423,65 2.198,65
1/4 etatu 633,10 549,85 633,10 549,85
1/3 etatu 844,13 733,13 844,13 733,13
1/2 etatu 1.266,20 1.098,95 1.266,20 1.098,95
3/4 etatu 1.873,79 1.648,79 1.873,79 1.648,79
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.908,38 2.638,38 2.908,38 2.638,38
1/4 etatu 759,72 659,82 759,72 659,82
1/3 etatu 1.012,96 879,76 1.012,96 879,76
1/2 etatu 1.519,43 1.318,73 1.519,43 1.318,73
3/4 etatu 2.248,55 1.978,55 2.248,55 1.978,55
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.585,22 2.345,22 2.585,22 2.345,22
1/4 etatu 675,30 586,50 675,30 586,50
1/3 etatu 900,41 782,01 900,41 782,01
1/2 etatu 1.350,61 1.172,21 1.350,61 1.172,21
3/4 etatu 1.998,71 1.758,71 1.998,71 1.758,71

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.376,53 3.376,53 3.376,53 3.376,53
1/4 etatu 856,11 844,13 864,61 844,13
1/3 etatu 1.125,51 1.125,51 1.125,51 1.125,51
1/2 etatu 1.688,26 1.688,26 1.688,26 1.688,26
3/4 etatu 2.532,39 2.532,39 2.532,39 2.532,39
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.532,40 2.532,40 2.532,40 2.532,40
1/4 etatu 642,08 633,10 648,46 633,10
1/3 etatu 844,13 844,13 844,13 844,13
1/2 etatu 1.266,20 1.266,20 1.266,20 1.266,20
3/4 etatu 1.899,29 1.899,29 1.899,29 1.899,29
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 3.038,88 3.038,88 3.038,88 3.038,88
1/4 etatu 770,50 759,72 778,15 759,72
1/3 etatu 1.012,96 1.012,96 1.012,96 1.012,96
1/2 etatu 1.519,43 1.519,43 1.519,43 1.519,43
3/4 etatu 2.279,15 2.279,15 2.279,15 2.279,15
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.701,22 2.701,22 2.701,22 2.701,22
1/4 etatu 684,89 675,30 691,69 675,30
1/3 etatu 900,41 900,41 900,41 900,41
1/2 etatu 1.350,61 1.350,61 1.350,61 1.350,61
3/4 etatu 2.025,91 2.025,91 2.025,91 2.025,91

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.167,53 2.867,53 3.173,53 2.873,53
1/4 etatu 834,61 739,63 843,11 745,63
1/3 etatu 1.096,84 975,84 1.096,84 981,84
1/2 etatu 1.645,26 1.449,26 1.645,26 1.455,26
3/4 etatu 2.457,89 2.157,89 2.463,89 2.163,89
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.375,65 2.150,65 2.380,15 2.155,15
1/4 etatu 625,96 554,72 632,33 559,22
1/3 etatu 822,63 731,88 822,63 736,38
1/2 etatu 1.233,95 1.086,95 1.233,95 1.091,45
3/4 etatu 1.843,42 1.618,42 1.847,92 1.622,92
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.850,78 2.580,78 2.856,18 2.586,18
1/4 etatu 751,15 665,67 758,80 671,07
1/3 etatu 987,16 878,26 987,16 883,66
1/2 etatu 1.480,73 1.304,33 1.480,73 1.309,73
3/4 etatu 2.212,10 1.942,10 2.217,50 1.947,50
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.534,02 2.294,02 2.538,82 2.298,82
1/4 etatu 667,69 591,70 674,49 596,50
1/3 etatu 877,47 780,67 877,47 785,47
1/2 etatu 1.316,21 1.159,41 1.316,21 1.164,21
3/4 etatu 1.966,31 1.726,31 1.971,11 1.731,11

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.137,53 2.837,53 3.137,53 2.837,53
1/4 etatu 822,63 709,63 822,63 709,63
1/3 etatu 1.096,84 945,84 1.096,84 945,84
1/2 etatu 1.645,26 1.419,26 1.645,26 1.419,26
3/4 etatu 2.427,89 2.127,89 2.427,89 2.127,89
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.353,15 2.128,15 2.353,15 2.128,15
1/4 etatu 616,97 532,22 616,97 532,22
1/3 etatu 822,63 709,38 822,63 709,38
1/2 etatu 1.233,95 1.064,45 1.233,95 1.064,45
3/4 etatu 1.820,92 1.595,92 1.820,92 1.595,92
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.823,78 2.553,78 2.823,78 2.553,78
1/4 etatu 740,37 638,67 740,37 638,67
1/3 etatu 987,16 851,26 987,16 851,26
1/2 etatu 1.480,73 1.277,33 1.480,73 1.277,33
3/4 etatu 2.185,10 1.915,10 2.185,10 1.915,10
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.510,02 2.270,02 2.510,02 2.270,02
1/4 etatu 658,10 567,70 658,10 567,70
1/3 etatu 877,47 756,67 877,47 756,67
1/2 etatu 1.316,21 1.135,41 1.316,21 1.135,41
3/4 etatu 1.942,31 1.702,31 1.942,31 1.702,31

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 
cały etat 3.290,53 3.290,53 3.290,53 3.290,53
1/4 etatu 834,61 822,63 843,11 822,63
1/3 etatu 1.096,84 1.096,84 1.096,84 1.096,84
1/2 etatu 1.645,26 1.645,26 1.645,26 1.645,26
3/4 etatu 2.467,89 2.467,89 2.467,89 2.467,89
 

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.467,90 2.467,90 2.467,90 2.467,90
1/4 etatu 625,96 616,97 632,33 616,97
1/3 etatu 822,63 822,63 822,63 822,63
1/2 etatu 1.233,95 1.233,95 1.233,95 1.233,95
3/4 etatu 1.850,92 1.850,92 1.850,92 1.850,92
 

 

Potrącanie kar pieniężnych

 

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.961,48 2.961,48 2.961,48 2.961,48
1/4 etatu 751,15 740,37 758,80 740,37
1/3 etatu 987,16 987,16 987,16 987,16
1/2 etatu 1.480,73 1.480,73 1.480,73 1.480,73
3/4 etatu 2.221,10 2.221,10 2.221,10 2.221,10
 

 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.632,42 2.632,42 2.632,42 2.632,42
1/4 etatu 667,69 658,10 674,49 658,10
1/3 etatu 877,47 877,47 877,47 877,47
1/2 etatu 1.316,21 1.316,21 1.316,21 1.316,21
3/4 etatu 1.974,31 1.974,31 1.974,31 1.974,31

 

 

 

Potrącenia z umowy zlecenia w 2024 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono modyfikację regulacji dotyczących ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami. Ich brzmienie wprost wskazuje, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

W nowym art. 833 § 21 k.p.c. zakres stosowania art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono również o świadczenia powtarzające się, które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. Ma to na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, „którego celem jest zapewnienie utrzymania”. Osoby zatrudnione wszakże na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym zdaniem ustawodawcy, w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy posiada powtarzający się charakter i służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, należy przyjąć kwotę gwarantowanej ustawą płacy minimalnej obowiązującą pracowników. Słuszność tego poglądu potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ważne, w razie wątpliwości co do sposobu dokonania w konkretnej sytuacji potrącenia przy umowie zlecenia, zaleca się kontakt z organem egzekucyjnym (np. komornikiem), celem ustalenia reguł i zakresu egzekucji.

O zasadach dokonywania w 2024 r. potrąceń z należności zleceniobiorców piszemy szerzej w artykule: Potrącenia z umowy zlecenia w 2024 r. – jak dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrąceń.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł