Jak w 2023 r. rozliczać listę płac z zasiłkiem przy umowie zlecenia z własnym pracownikiem

Listy Płac 2023 r.

Aktualnie wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych niezależnie od tego, czy wspomniana umowa już się zakończyła, czy też trwa nadal. Oczywiście warunkiem jest tu to, by miesiące, za które wynagrodzenie z umowy cywilnej zostało wypłacone, podlegały uwzględnieniu w podstawie „chorobówki”. Potwierdza to ust. 316 nowego komentarza do ustawy zasiłkowej.

 

Przykład

Firma produkcyjna z województwa łódzkiego z własnym wieloletnim pracownikiem otrzymującym z umowy o pracę co miesiąc stała pensję na poziomie 5200 zł brutto, zawarła dwie umowy zlecenia w okresach:

  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. oraz
  • od 1 czerwca do 30 września 2023 r.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Wspomniany pracownik z powodu grypy przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 25 września do 5 października 2023 r. W związku z tym, należał mu się zasiłek chorobowy, którego podstawę stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2022 r. do sierpnia 2023 r., przy czym pensję pracowniczą za okresy od sierpnia do grudnia 2022 r. oraz od czerwca do sierpnia 2023 r. powinno zsumować się z uzyskanym za te miesiące wynagrodzeniem z umowy zlecenia, które wynosiło co miesiąc po 1250 zł brutto.

 

W analizowanej sytuacji, świadczenie chorobowe za okres od 25 do 30 września 2023 r. powinno zostać skalkulowane w następujący sposób: 

  • [5200 zł – (5200 zł x 13,71%)] x 5 m-cy, w których nie były realizowane żadne umowy zlecenia (od stycznia do maja 2023 r.) = 22435,40 zł;
  • [(5200 zł + 1250 zł) – (6450 zł x 13,71%)] x 7 m-cy, w których były realizowane umowy zlecenia (od września do grudnia 2022 r. oraz od czerwca do sierpnia 2023 r.) = 38959,90 zł;
  • (22435,40 zł + 38959,90) : 12 m-cy = 5116,28 zł;
  • 5116,28 zł : 30 = 170,54 zł x 80% = 136,43 zł;
  • 136,43 zł x 6 dni = 818,58 zł.

 

Po takiej samej stawce należy obliczyć świadczenie chorobowe za październik 2023 r.:

  • 136,43 zł x 5 dni = 682,15 zł.

 

Takich samych wyliczeń należałoby dokonać, gdyby pracownikowi w opisanych okolicznościach przysługiwało wynagrodzenie za chorobę.

Jak widać z powyższego, w rozstrzyganym przypadku nie powinno się z podstawy obliczeniowej wyłączyć wynagrodzenia za zakończone umowy zlecenia.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł