Podstawa ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego a zaległa wypłata

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

W praktyce bywa czasami, że pracodawca wypłaca pracownikowi określony składnik płacy z opóźnieniem. Chodzi tu przykładowo o sytuacje, w których dochodzi do wypłaty zaległego wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. Taki stan rzeczy rodzi pytanie: czy spóźniona wypłata powinna być przyjmowana do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego bądź ekwiwalentu w miesiącu wypłaty, czy w miesiącu, którego…

czytaj więcej ➤

Jak prawidłowo wyliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Kalkulatory Online Dla Kadr i Płac

Mimo, iż przepisy dotyczące sposobu obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy obowiązują już od wielu lat i nie były zbyt często nowelizowane, to kalkulowanie omawianego świadczenia bywa problematyczne. Z tego powodu redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała: instrukcję krok po kroku jak zgodnie z przepisami wyliczać wynagrodzenie urlopowe oraz praktyczny kalkulator.

czytaj więcej ➤

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy [Aktualizacja: 2-01-2019]

W myśl art. 172 Kodeksu pracy, za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Przy jego kalkulowaniu uwzględniamy zarówno stałe jak i zmienne składniki pensji (z pewnymi wyłączeniami). Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania…

czytaj więcej ➤

Jak obliczać wynagrodzenie w razie absencji i podwyżki w trakcie miesiąca

Wyliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji chorobowo-urlopowych jest dość skomplikowaną sytuacją, z którą niejednokrotnie muszą radzić sobie specjaliści z działów kadr i płac. W takich okolicznościach trzeba rozstrzygnąć: jak skalkulować pensję za okres przed i po podwyżce oraz w jaki sposób obliczyć kwotę potrącenia płacy za dni nieobecności w pracy.

czytaj więcej ➤

Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

  W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.), przy ustalaniu wynagrodzenia za płatny urlop…

czytaj więcej ➤