★ Kalkulatory Dla Kadr i Płac ★ ich precyzję i niezawodność doceniają tysiące użytkowników. ★ Sprawdź już dziś i przestań obawiać się zmian przepisów! ★

Senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu pracy (work-life balance) w większości odrzucone przez Sejm

Work-life balance

Senat zaproponował 45 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) czyli do nowelizacji wdrażającej 2 unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance – dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską. Sejm w większości jednak je odrzucił w głosowaniu z 9 marca 2023 r., przyjmując głównie te o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. (więcej…)

Wyjaśnienia resortu pracy w sprawie prawa do dodatkowego 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego (work-life balance)

Work-life balance

W celu objęcia nowymi regulacjami dotyczącymi urlopu rodzicielskiego jak największej liczby uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w  projekcie ustawy nowelizacji K.p., pracownik – rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie obecnych przepisów, albo też w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Do takich pracowników będą także miały zastosowanie nowe przepisy o 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

(więcej…)