Wspólnik spółki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom w ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Wspólnik spółki z o.o. nie zawsze może podlegać w ZUS ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących pracowników. Przypomniał o tym ZUS w komunikacie zamieszczonym na swej stronie internetowej 23 lutego 2017 r., powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Istotę niniejszego komunikatu oddaje poniższa tabela.  

czytaj więcej ➤

Mieszkanie dla członka zarządu z PIT

Pokrywanie przez pracodawcę kosztów wynajmu mieszkania dla członka zarządu stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2017 r. (sygn. 1061-IPTPB4.4511.259.2016.1.JR) nie zgodził się z poglądem płatnika uważającego, że tego typu świadczenie nie powinno generować przysporzenia majątkowego w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014…

czytaj więcej ➤

Akt powołania nie podlega pod ZUS nawet gdy towarzyszy mu umowa o pracę

ZUS SerwisKadrowego.pl

Powołanie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń zusowskich. Gdy członek zarządu spółki powołany ww. uchwałą równolegle zatrudniony jest w tej spółce w ramach umowy o pracę, której zakres obowiązków nie pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych na podstawie powołania, ubezpieczeniom w ZUS podlega jedynie z tytułu…

czytaj więcej ➤