Dominujący wspólnik spółki nie powinien być w niej zatrudniony na umowę o pracę

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy (SN) zgodził się z poglądem ZUS, mówiącym o tym, że większościowy (dominujący) wspólnik spółki nie powinien być w niej zatrudniony na umowę o pracę.  W wyroku SN z 14 września 2017 r.  (sygn. III UK 190/16) uznano, iż główny i dominujący (w znacznym rozmiarze) wspólnik w spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) nie może…

czytaj więcej ➤

Wspólnik spółki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom w ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Wspólnik spółki z o.o. nie zawsze może podlegać w ZUS ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących pracowników. Przypomniał o tym ZUS w komunikacie zamieszczonym na swej stronie internetowej 23 lutego 2017 r., powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Istotę niniejszego komunikatu oddaje poniższa tabela.  

czytaj więcej ➤