Wszystko o ZFŚS w 2022 r.

Właściwe wypełnianie obowiązków dotyczących zfśs wymaga dogłębnej znajomości przede wszystkim przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W 2022 r. zwiększono wysokość odpisów do odprowadzenia w określonych terminach na wyodrębniony rachunek środków przeznaczonych na działalność socjalną.

czytaj więcej ➤

Wszystko o ZFŚS w 2021 r.

Właściwe administrowanie / gospodarowanie funduszem środków przeznaczonych na działalność socjalną wymaga dogłębnej znajomości przede wszystkim przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przypomnijmy, że od 2017 r. pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Obowiązek ten obejmuje również pracodawców zatrudniających co najmniej…

czytaj więcej ➤

Jak zgodnie z prawem przyznawać świadczenia z zfśs? [Aktualizacja: 3-06-2019]

Przyznając konkretne świadczenie z zfśs należy pamiętać, aby: było ono przewidziane w regulaminie gospodarowania zfśs oraz odbywało się to z uwzględnieniem tzw. kryterium socjalnego, czyli po wzięciu pod uwagę sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej. Przestrzeganie powyższych reguł zezwala na to, aby świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na działalność socjalną: zwolnić w całości z ozusowania (na mocy § 2…

czytaj więcej ➤

Świadczenia z zfśs a wymiar etatu

Czy na przyznanie i wysokość świadczenia z zfśs wpływać powinien wymiar etatu pracownika? Z całą pewnością nie. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych winno być uzależnione jedynie od tzw. kryterium socjalnego czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego zasobów. Udzielanie wsparcia socjalnego przez zakład pracy w oparciu o przesłanki…

czytaj więcej ➤