Przegląd interpretacji ZUS – luty – marzec 2018 (2)

ZUS

Druga część przeglądu interpretacji ZUS z lutego i marca 2018 r. porusza m.in. następujące zagadnienia: jak wygląda sprawa podlegania pod ZUS obcokrajowców, którzy pracują w Polsce lecz nie łączy ich żadna umowa z polskim pracodawcą? jak przyznawać świadczenia z zfśs, aby mogły korzystać one z wyłączenia z podstawy składek ZUS? kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wyłączamy z podstawy wymiaru…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – luty – marzec 2018 (1)

ZUS

Pierwsza część przeglądu interpretacji ZUS z lutego i marca 2018 r. porusza m.in. następujące zagadnienia: czy § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego można stosować do osób zatrudnionych w ramach stosunku cywilnoprawnego? czy podlega ozusowaniu umowa kontraktu menadżerskiego zawarta z osobą pobierającą świadczenie emerytalne oraz prowadzącą działalność gospodarcza? co decyduje o podleganiu cudzoziemców w Polsce ubezpieczeniom zusowskim? czy finansowane…

czytaj więcej ➤

Jak zgodnie z prawem przyznawać świadczenia z zfśs? [Aktualizacja: 3-06-2019]

Przyznając konkretne świadczenie z zfśs należy pamiętać, aby: było ono przewidziane w regulaminie gospodarowania zfśs oraz odbywało się to z uwzględnieniem tzw. kryterium socjalnego, czyli po wzięciu pod uwagę sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej. Przestrzeganie powyższych reguł zezwala na to, aby świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na działalność socjalną: zwolnić w całości z ozusowania (na mocy § 2…

czytaj więcej ➤

Napiwki a składki ZUS

ZUS

Napiwki otrzymywane przez pracownika bezpośrednio od klienta (bez udziału w tym procesie pracodawcy) nie wchodzą do podstawy składek ZUS , ponieważ nie są one przychodem ze stosunku pracy. Pod względem podatkowym są one kwalifikowane jako przychód  z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), a tym samym nie podlegają ozusowaniu.

czytaj więcej ➤