Zmiany w opłacaniu składek ZUS i inne modyfikacje w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

ZUS SerwisKadrowego.pl

Nadszedł czas na kolejne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności: w opłacaniu składek ZUS, w regułach wydawania interpretacji zusowskich, w wydawaniu przez organ rentowy nowego rodzaju decyzji ustanawiających faktycznych płatników składek. Wspomniane modyfikacje zostały przewidziane w ustawie z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy…

czytaj więcej ➤

Nowy kod wyrejestrowania 800 mający ułatwić kontrolę przejmowania pracowników

ZUS SerwisKadrowego.pl

Z dniem 1 marca 2017 r. w życie wejdzie nowy kod przyczyny wyrejestrowania, mający ZUS ułatwić kontrolę przejmowania pracowników i szybsze reagowanie na patologiczne przypadki „outsourcingu” pracowniczego, wskutek którego nie są odprowadzane należne składki przez nieuczciwe podmioty czerpiące zyski z pozornego przejmowania pracowników. Chodzi tu o kod 800 „Wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę…

czytaj więcej ➤

Pozorne przejęcie zakładu pracy – nowy wyrok Sądu Najwyższego

O faktycznym przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę decyduje ustalenie, czy jednostka przejmowana zachowuje dotychczasową tożsamość, profil działania, majątek w postaci maszyn, pomieszczeń, technologii itp. Jeśli przejście zakładu polegało w istocie tylko na przekazaniu pracowników pod formalne „władanie” innemu podmiotowi, a w gruncie rzeczy podwładni wykonywali te same prace, w tym samym miejscu, na tych samych urządzeniach…

czytaj więcej ➤