Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim modyfikuje / doprecyzowuje uregulowania dotyczące legalnego pobytu i pracy Ukraińców w Polsce, wprowadziła także zmiany do m.in. do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej ➤

Przekroczenie terminu na złożenienie wniosku Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A – wyjaśnienia PFRON

Ważne Komunikat Przypomnienie

W związku z trwającą obecnie sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomniał o zasadach obowiązujących w czasie trwania epidemii, związanych z ewentualnymi trudnościami w składaniu papierowych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, wraz z załącznikami).

czytaj więcej ➤