Przekroczenie terminu na złożenienie wniosku Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A – wyjaśnienia PFRON

Ważne Komunikat Przypomnienie

W związku z trwającą obecnie sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomniał o zasadach obowiązujących w czasie trwania epidemii, związanych z ewentualnymi trudnościami w składaniu papierowych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, wraz z załącznikami).

czytaj więcej ➤