Ruchomy czas pracy – tryb wprowadzania i ogólne reguły

Ruchomy czas pracy umożliwia elastyczne kształtowanie rozkładów czasu pracy i zróżnicowanie godzin rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, co – dzięki wspomnianej organizacji pracy – nie prowadzi do powstania nadgodzin. Może on być wprowadzany w trzech trybach: w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników; na wniosek pracownika.

czytaj więcej ➤

Jak ustalać czas pracy w podróży służbowej

Jak stanowi art. 128 § 1 K.p., czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. W kontekście delegacji, do czasu pracy zalicza się wyłącznie: faktyczny okres wykonywania procesu pracy w trakcie delegacji czyli np. zadania będącego celem wyjazdu na polecenie pracodawcy / przełożonego, czas samego podróżowania (przejazdu)…

czytaj więcej ➤

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy to rozwiązanie wynikające z Kodeksu pracy, po które coraz częściej w Polsce sięgają pracodawcy. Potwierdza to resort pracy, który na swej stronie internetowej www.mpips.gov.pl przedstawił komunikat informujący o tym, że: „(…)  Najchętniej z elastycznego czasu pracy korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (885), handlem i naprawami (366) oraz budownictwem (223 firm). (…) W ramach elastycznej organizacji czasu pracy pracodawcy mogą skorzystać…

czytaj więcej ➤