Zmiana od 29 czerwca 2024 r. w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami w pracy

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Z dniem 29 czerwca 2024 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, mocą art. 1 ustawy z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 878). Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

czytaj więcej ➤