Dominujący wspólnik spółki nie powinien być w niej zatrudniony na umowę o pracę

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy (SN) zgodził się z poglądem ZUS, mówiącym o tym, że większościowy (dominujący) wspólnik spółki nie powinien być w niej zatrudniony na umowę o pracę. 

W wyroku SN z 14 września 2017 r.  (sygn. III UK 190/16) uznano, iż główny i dominujący (w znacznym rozmiarze) wspólnik w spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) nie może podejmować pracy w tej spółce na podstawie umowy o pracę.

Sprawa, którą rozstrzygnął SN dotyczyła kobiety, która:

  • była większościowym udziałowcem w spółce z o.o. (dysponowała 98% udziałem).
  • była w tej spółce zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu oraz
  • pobierała z tego tytułu stosowne wynagrodzenie,
  • urodziła dwójkę dzieci i w związku z oboma ciążami i porodami pobierała zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

W ww. spółce drugi wspólnik miał zaledwie 2% udziałów.

Przy okazji drugiej ciąży ZUS skontrolował spółkę i zakwestionował umowę o pracę dominującego wspólnika, nakazując zwrot pobranych zasiłków.

W finale sprawa trafiła do SN, który:

  • zgodził się z zarzutami ZUS,
  • podkreślił, że kluczowa w analizowanych okolicznościach była kwestia liczby udziałów, a skoro drugi wspólnik posiadał tylko 2% udziałów, to miał jedynie iluzoryczny udział w działalności spółki i większościowy wspólnik był w istocie jedyną osobą decyzyjną w spółce,
  • stwierdził, iż przy wieloosobowych spółkach kapitałowych, gdy prezes lub członek zarządu jest jednocześnie większościowym udziałowcem posiadającym tak znaczny rozmiar udziałów jak w rozpatrywanej sprawie, trudno uznać za skuteczne prawnie zawarte z takim udziałowcem umowy o pracę.

 

Komentarz do “Dominujący wspólnik spółki nie powinien być w niej zatrudniony na umowę o pracę

  1. to jest właśnie piękna sprawa gdzie Państwo zastawia pułapkę na obywatela. Piękny przykład Państwa bezprawia, bo jak tu można mówić o prawie skoro ustawa mówi jedno a wyroki SN mówią drugie. A najciekawsze jest to, że KSH stoi całkowicie w sprzeczności argumentów podnoszonych przez SN. Co to oznacza? Otóż to, że albo sędziowie SN nie znają KSH albo to są celowe pułapki zastawione na własnych obywateli.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *