Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2017 r.

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2017 r. płacy minimalnej (z poziomu 1850 zł do kwoty 2000 zł), zwiększą się również kwoty wolne od potrąceń w 2017.

Zwróćmy uwagę, że gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:

  • obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
  • odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz pracowników niepełnoetatowych

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 111,25 zł, PIT-2 KUP 111,25 zł, bez PIT-2 KUP 139,06 zł, PIT-2 KUP 139,06 zł, bez PIT-2
Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz przy dobrowolnych potrąceniach na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
         
cały etat 1459,48 1413,48 1464,48 1418,48
1/4 etatu 420,18 368,62 425,22 373,62
1/3 etatu 538,08 484,5 543,12 489,5
1/2 etatu 763,24 717,24 768,24 722,24
3/4 etatu 1111,86 1064,86 1116,86 1069,86
Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 Wymiar etatu  KUP 111,25 zł, PIT-2  KUP 111,25 zł, bez PIT-2  KUP 139,06 zł, PIT-2  KUP 139,06 zł, bez PIT-2
cały etat 1094,61 1060,11 1098,36 1063,86
1/4 etatu 315,14 276,47 318,92 280,22
1/3 etatu 403,56 363,38 407,34 367,13
1/2 etatu 572,43 537,93 576,18 541,68
3/4 etatu 833,9 798,65 837,65 802,4
Przy potrącaniu kar pieniężnych (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 Wymiar etatu  KUP 111,25 zł, PIT-2   KUP 111,25 zł, bez PIT-2  KUP 139,06 zł, PIT-2  KUP 139,06 zł, bez PIT-2
cały etat 1313,53 1272,13 1318,03 1276,63
1/4 etatu 378,16 331,76 382,7 336,26
1/3 etatu 484,27 436,05 488,81 440,55
1/2 etatu 686,92 645,52 691,42 650,02
3/4 etatu 1000,67 958,37 1005,17 962,87
Przy dobrowolnych potrąceniach innych niż te na rzecz pracodawcy (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
 Wymiar etatu  KUP 111,25 zł, PIT-2   KUP 111,25 zł, bez PIT-2  KUP 139,06 zł, PIT-2  KUP 139,06 zł, bez PIT-2
cały etat 1167,58 1130,78 1171,58 1134,78
1/4 etatu 336,14 294,9 340,18 298,9
1/3 etatu 430,46 387,6 434,5 391,6
1/2 etatu 610,59 573,79 614,59 577,79
3/4 etatu 889,49 851,89 893,49 855,89

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2017 r.”

  1. Barbara

    Czy w przyszłym roku KUP i kwota zmniejszająca podatek pozostaną bez zmian?

  2. Wygląda na to, że tak – jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. w przyszłym roku kolejny raz nie będzie waloryzacji progów podatkowych, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek

Skomentuj artykuł