Jak wystawiać świadectwa pracy w okresie przejściowym

Wraz z ustanowieniem nowych reguł wystawiania świadectw pracy przewidziano wprowadzenie przepisów przejściowych. Stanowią one, że:

1.jeśli do 31 grudnia 2016 r. zakończył się okres trwania terminowej umowy o pracę, w przypadku której nie minął jeszcze 24-miesięczny termin na wydanie świadectwa pracy na zasadach funkcjonujących do końca 2016 r., wówczas świadectwo pracy za zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, powinno zostać wystawione najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. (czyli w terminie 6 miesięcy liczonym od 1 stycznia br.).

Przykład

Ostatniego dnia grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu umowa zawarta na czas określony podpisana z pracownikiem na okres 1,5 roku. Z dniem 4 stycznia 2017 r. pracodawca zawarł z tym pracownikiem kolejną umowę o pracę do 30 września 2017 r. Świadectwo pracy dotyczące umowy zakończonej 31 grudnia 2016 r. w tych okolicznościach musi zostać wydane do końca czerwca 2017 r., chyba że pracownik złoży wniosek o wcześniejsze wydanie świadectwa (wówczas na wystawienie świadectwa będzie 7 dni od złożenia wniosku).

 

2.jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. trwała umowa o pracę podpisana na okres próbny lub na czas określony, zawarta jeszcze przed 2017 r., wówczas świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takiej umowy wydawać należy już według nowych reguł (czyli nowe zasady należy stosować przykładowo do umowy trwającej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.).

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł