PIT-12 pracownik może złożyć nie później niż 9 stycznia

Pracownik chcący uwolnić się od obowiązku samodzielnego rozliczania swoich rocznych dochodów, może w tym zakresie skorzystać z pomocy pracodawcy. W tym celu ma prawo złożyć przed 10 stycznia swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12. W 2017 r. ostatni dzień na złożenie ww. druku to 9 stycznia (poniedziałek).

Na podstawie omawianego oświadczenia płatnik (pracodawca) oblicza roczny podatek za pracownika na formularzu PIT-40 i przekazuje go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Przedłożenie PIT-12 jest równoznaczne z oświadczeniem, że zatrudniony m.in.:

  • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jeśli pracownik przykładowo zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, będzie musiał rozliczyć się sam),
  • nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek na podatek),
  • nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Podkreślmy, że rozliczenie pracownika na formularzu PIT-40 nie przekreśla możliwości samodzielnego rozliczenia się przez podwładnego z podatku na zeznaniu rocznym (np. na PIT-37). Jeśli przykładowo zatrudniony będzie chciał skorzystać z przysługującej mu ulgi podatkowej, wówczas  otrzymany od pracodawcy PIT-40 traktuje jak informację podatkową, na podstawie której wypełni własne zeznanie na odpowiednim PIT do końca kwietnia.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *